?>

Za tydzień rusza projekt pilotażowy „Kobieca infolinia – Gedeon Richter i Fundacja Edukacji Społecznej w trosce o zdrowie kobiet”

17/09/2020

Już 24 września wystartuje bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą. Psycholodzy posiadający wieloletnie doświadczenie będą pełnili dyżury w poniedziałki (17.00 – 21.00) oraz w czwartki (10.00 – 14.00) pod bezpłatnym numerem telefonu 800 909 444.

Jesienne obniżenie nastroju dotyka około 10% pacjentów, częściej dopada ono kobiety[1]. W tym roku, dodatkowym, istotnym czynnikiem, który wpłynął na zwiększoną labilność emocjonalną jest przeciążenie i stres związane z pandemią COVID-19.[2] Wychodząc naprzeciw potrzebom kobiet, już 24 września zostanie uruchomiony nowy projekt stworzony z myślą o tych, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą, uzyskania wsparcia, czy pomocy w znalezieniu korzystnych rozwiązań dla bieżących problemów i trudności rodzinnych, zawodowych i osobistych.

Eksperci dyżurujący na infolinii to psycholodzy z wieloletnim doświadczeniem, którzy oferują wsparcie w zakresie psychologicznym, terapeutycznym, rozwojowym m.in. w przypadku przeżywania silnego stresu, trudności wychowawczych, problemu radzenia sobie z trudnymi emocjami, czy doświadczania przemocy psychicznej i fizycznej. Specjaliści kierują się zasadą poufności zasłyszanych treści oraz anonimowości dzwoniącego. Ponadto, dbają o poszanowanie każdej osoby, która zwraca się po pomoc, bez jej oceniania i wartościowania postaw czy zachowań.

Nierzadko kryzys emocjonalny sprawia, że trudno jest samemu dostrzec najbardziej pomocne w danym momencie rozwiązania, prowadzi do samoobwiniania się za niepowodzenia i powoduje zachwianie równowagi psychicznej. Dlatego zadaniem terapeuty pracującego w infolinii jest wsparcie kobiet w odnajdywaniu najbardziej efektywnych rozwiązań swoich problemów. Rozmowa z kimś, kto spojrzy na problem z innej perspektywy, obiektywnie bez silnych emocji, może zmienić optykę i wskazać nowe możliwości radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Zadaniem eksperta jest również kierowanie osób korzystających z pomocy zdalnej do lokalnie działających specjalistów i instytucji wspierających w celu kontynuacji pomocy komentuje Agnieszka Górecka, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor programu Edukacji i Promocji Zdrowia Fundacji Edukacji Społecznej.

Projekt Gedeon Richter i Fundacji Edukacji Społecznej odpowiada na aktualne potrzeby. Eksperci ONZ alarmują, że w czasie pandemii COVID-19 wiele osób doświadcza uczucia niepokoju, który jest spowodowany izolacją społeczną, obawą przed zakażeniem, a także utratą członków rodziny. Na negatywne skutki psychologiczne narażone są bardziej kobiety (66% respondentek). [3]

Jako firma, której priorytetem jest ochrona zdrowia kobiet, nie możemy pozostać obojętni na wyraźną potrzebę w obszarze psychologicznym i terapeutycznym w trakcie pandemii COVID-19. Sytuacja związana z epidemią zaskoczyła bez wyjątku każdego. Nikt z nas nie był przygotowany na tak dużą zmianę, a tym bardziej tak nagłą i wprowadzającą wiele ograniczeń. Utrudniony dostęp do usług medycznych, izolacja, edukacja i praca zdalna to czynniki, które mogą wpłynąć na stan psychiczny kobiet w Polsce, co zresztą potwierdziło badanie „Szczęście i kobiecość w czasie zmian” przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gedeon Richter, w którym więcej niż 1/3 respondentek zasygnalizowało, że skutki przeciążenia i stresu, w naturalny sposób przekładają się na stan emocjonalny i mniej stabilny nastrój. Porady telefoniczne to forma rozmowy zapewniająca anonimowość i dająca poczucie intymności rozmówcy, ponadto są doskonałym rozwiązaniem w czasach, kiedy powinniśmy zminimalizować ryzyko bezpośrednich kontaktów ze względu na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 –  podkreśla Aneta Grzegorzewska, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska.

Informacje o spółce Richter

Gedeon Richter jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. W 2019 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,6 mld euro (1,7 mld dol.), a jej wartość giełdową wyceniano na 3,6 mld euro (4,1 mld dol.). Wachlarz produktów Gedeon Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

Informacje o Fundacji Edukacji Społecznej

Fundacja Edukacji Społecznej to organizacja pożytku publicznego działająca od 2002r. na rzecz podnoszenia w społeczeństwie wiedzy i świadomości nt. przeciwdziałania problemom zdrowotnym i społecznym. Jej działania koncentrują się na edukacji młodzieży i osób dorosłych, wsparciu specjalistycznym w obszarze psychologicznym, terapeutycznym, prawnym i socjalnym, badaniach naukowych, diagnostyce i adwokacji. Więcej informacji na stronie www.fes.edu.pl i profilu www.facebook.com/FundacjaEdukacjiSpolecznej.

[1] https://nazdrowie.pl/artykul/dietetyka/jesienne-obnizenie-nastroju/

[2] Raport „Szczęście i kobiecość w czasie zmian” przygotowanym na zlecenie Gedeon Richter Sp. z o.o.

[3] https://pulsmedycyny.pl/pandemia-covid-19-niezbedne-sa-inwestycje-na-rzecz-zdrowia-psychicznego-raport-onz-991229

Inne komunikaty

  • Broszura edukacyjna dla fachowych pracowników ochrony zdrowia dotycząca stosowania Levosert/ Levosert Easy
    28/09/2023
  • Gedeon Richter i Sumitomo Pharma otrzymują pozytywną opinię CHMP dla RYEQO® w leczeniu endometriozy
    28/09/2023
  • Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2022
    20/09/2023
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty