?>

Szanse i zagrożenia dla e-zdrowia na podstawie węgierskich doświadczeń

22/08/2018

Jesienią 2017 roku na Węgrzech wprowadzono elektroniczny system usług opieki zdrowotnej. Choć już niemal 70% recept jest elektroniczna system musi zmierzyć się z wymaganiami UE w zakresie przetwarzania danych.

W swoich założeniach elektroniczny system usług opieki zdrowotnej w Polsce ma być  bardzo zbliżony do węgierskiego. Nad Dunajem podobnie jak w naszym kraju, tworzony jest system holistyczny, w skład którego wchodzi cały pakiet usług, tj. Elektroniczna Platforma Usług Medycznych (na Węgrzech – EESZT), zawierająca historię medyczną poszczególnych pacjentów, e-skierowania czy e-recepty.

Podobnie jak w Polsce, na Węgrzech przed uruchomieniem elektronicznego systemu opieki zdrowotnej został przeprowadzony program pilotażowy, w którym brało udział części lekarzy rodzinnych, farmaceutów i lekarzy w szpitalach. System przetestowano na około 400 tysiącach recept, sprawdzano czy jej papierowa wersja jest w pełni zgodna z wystawioną przez lekarza w systemie informatycznym na dedykowanej stronie pacjenta i umieszczoną w „chmurze” e-receptą. W trakcie testów nie znaleziono ani jednego błędu, czy rozbieżności.

Jako firma posiadająca swoją centralę w Budapeszcie, mamy niepowtarzalną okazję porównania obu systemów elektronicznych usług opieki zdrowotnej i przede wszystkim podzielenia się tymi doświadczeniami na rynku polskim. System funkcjonujący na Węgrzech został bardzo pozytywnie odebrany przez pacjentów i farmaceutów i mamy nadzieję, że polski system przejdzie pozytywnie etap testów i zostanie sprawnie wdrożony – mówi Aneta Grzegorzewska, rzecznik Prasowy Gedeon Richter Polska.

E-recepta po węgiersku

W gabinetach lekarzy pierwszego kontaktu i aptekach stosowanie Elektronicznej Platformy Usług Medycznych bardzo szybko stało się normą. Lekarze rodzinni i farmaceuci nie tylko przepisują leki, ale mają również dostęp do danych oraz możliwość zamieszczania na platformie wyników badań specjalistycznych czy wypisów szpitalnych. W chwili obecnej jeszcze we wszystkich gabinetach lekarskich w kraju jest możliwość skorzystania z tradycyjnej recepty papierowej. System e-recept nie obejmuje pełnego asortymentu leków, wyrobów medycznych i zabiegów przepisywanych na receptę. W pierwszym rzędzie stosowanie e-recept objęło leki wydawane wyłącznie na receptę oraz leki, które mogą być wydawane na receptę. W kolejnym etapie na listę e-recept trafią także produkowane seryjnie pomocnicze wyroby medyczne.

W opinii Gedeon Richter wprowadzenie elektronicznego systemu recept, w dłuższej perspektywie, może uprościć i przyspieszyć procesy związane z kontrolą ilości i dystrybucją leków. Węgierski przykład pokazuje, że prowadzenie systemu skutecznie eliminuje nieczytelne, papierowe recepty, ogranicza biurokrację i redukuje liczbę pomyłek. System może również pozytywnie wpłynąć na przyspieszenie procesów wymiany danych między aptekami, hurtowniami, a koncernami farmaceutycznymi.

Funkcjonowanie systemu a RODO

Obecnie jednym z najistotniejszych zadań jest uregulowanie w EESZT wprowadzania danych, ich zmiany i dostępu do nich. Dostęp do przechowywanych w systemie danych, przy zachowaniu wymogu ochrony danych osobowych i przepisów ustawy mają lekarz prowadzący i asystent farmaceutyczny. Wszystkie wprowadzone do systemu informatycznego zdarzenia (przepisanie leków, ich rezerwacja, wykupienie oraz przeglądanie powyższych) są rejestrowane w dzienniku dostępu, do którego wgląd przysługuje również pacjentowi.

Ponadto węgierscy pacjenci, mają możliwość ograniczać lub udzielać dostępu do informacji na temat swojego zdrowia zawartych w systemie. Na chwilę obecną nie każda osoba pracująca w usługach medycznych ma dostęp do wszystkich danych pacjentów zawartych w elektronicznym systemie opieki zdrowotnej. Na przykład wydający leki asystent farmaceutyczny widzi tylko aktywne recepty, zaś farmaceuci mogą przeglądać wszystkie leki przyjmowane przez pacjenta, na rok wstecz, na zasadach określonych w ustawie. Asystenci pracujący w przychodniach czy szpitalach mogą tylko przygotowywać zamówienia na przepisywane leki, natomiast samego przesłania recepty w e-systemie może dokonać wyłącznie lekarz.

Jednak wprowadzenie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) narzuca na twórców systemu dodatkowe obowiązki. Na przykład w chwili obecnej nie ma możliwości, aby pacjent przy okazji badań lekarskich mógł zabronić przekazania swoich danych czy wnosić o usunięcie z systemu zgromadzonych tam już o nim informacji, a zgodnie z RODO ma do tego prawo. Wynika to z faktu, że system był tworzony w momencie, kiedy funkcjonowały inne przepisy. W chwili obecnej rozporządzenie unijne dopuszcza ogólnokrajowe obowiązkowe gromadzenie danych wyłącznie do celów statystycznych i zdrowia publicznego, które zostało szczegółowo uregulowane w innym dokumencie. System EESZT ma o wiele szerszy zakres i zakłada totalne, trwające przez całe życie gromadzenie danych.  RODO w ogóle nie dopuszcza takiej możliwości. W tej sytuacji system musi zostać tak zmodyfikowany, aby gromadzenie danych było możliwe tylko w przypadku pacjentów, którzy wyrażą na to zgodę.


Inne komunikaty

  • Raport przejrzystości 2024
    28/06/2024
  • Materiały edukacyjne dla produktu Boxarid
    23/04/2024
  • Materiały Edukacyjne dla produktów Levosert i Levosert Easy
    12/04/2024
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty