?>

schizophrenia.life – nowa strona internetowa dla pacjentów i lekarzy

24/05/2020

W Światowym Dniu Schizofrenii, który przypada co roku 24 maja, przypominamy o wszystkich, którzy cierpią na jedno z najcięższych schorzeń psy­chicz­­nych na świecie.

Koncern Gedeon Richter wraz ze swoim zachodnioeuropejs­kim partnerem, spółką Recordati, uruchomił https://schizophrenia.life/public/  – stronę internetową w języku angielskim, poświęconą potrzebom pacjentów, opiekunów i pra­cow­ników służby zdrowia. Na tej stronie pacjenci i ich najbliżsi szybko i sprawnie odnajdą przydatne artykuły na temat schizofrenii. Co ważne, napisane są lekkim i przystępnym językiem. Dla pracow­ników służby zdrowia zaś, na bieżąco, prezentowane są najnowsze informacje medyczne o schizo­frenii i metodach jej leczenia.

Poprzez stronę schizophrenia.life Gedeon Richter wypełnia cele, o których przypomina Światowy Dzień Schizofrenii – zwiększa świadomość choroby i walczy z towarzyszącymi jej mitami.

Misją Gedeon Richter i obowiązkiem jednocześnie jest podwyższanie poziomu wiedzy o schizofrenii i pomoc pacjen­tom w uzyskaniu większej akceptacji społecznej. W ciągu ostatnich dwóch dekad specjaliści Gedeon Richter niestrudzenie pracowali nad nowymi rozwiązaniami terapeutycz­nymi. To wsparcie, które służy pacjentom cierpiącym na schizofrenię, ich opiekunom i pracownikom służby zdrowia. Wynikiem tej pracy jest kariprazyna – organiczny związek chemiczny sto­so­wany jako lek przeciwpsychotyczny, który już zmienił życie wielu pacjentów.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z opracowania kariprazyny, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że przed nami wciąż ogrom pracy. Gedeon Richter zaangażowany jest w wytwarzanie leków na potrzeby psychiatrii. Nieustannie poszukujemy też sposobów na poprawę życia osób cierpią­cych na schizofrenię” – powiedziała Aneta Grzegorzewska, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Relacji Zewnętrznych, Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

MIT: Schizofrenia występuje rzadko.

FAKT: Schizofrenia dotyka mniej więcej jedną na sto osób. Na schizofrenię można za­cho­rować w każdym wieku. Zazwyczaj pojawia się w młodości (między 15. a 30. rokiem życia), ale nie jest to reguła.

MIT: Schizofrenia to nic innego jak rozdwojenie jaźni.

FAKT: Grecki wyraz „schizofrenia” oznacza dosłownie „rozdwojenie umysłu”. Niezależ­nie od tego,
co pokazują filmy sensacyjne, schizofrenia polega na oddzieleniu umysłu od rzeczywis­tości. Osoby cierpiące na schizofrenię miewają halucynacje – widzą bądź słyszą coś, co w rzeczywistości nie istnieje. Często wierzą swym własnym fałszywym przekonaniom i błędnym osądom (zwanym urojeniami) pomimo dowodów na ich niepraw­dziwość. Kolokwialne wyrażenie „rozdwojenie jaźni” odnosi się do zaburzenia dysocja­cyj­nego tożsamości, które polega na występowaniu przynajmniej dwóch oso­bo­wości u jed­nego człowieka. Jest to zaburzenie powszechnie mylone ze schizofrenią.

MIT: Ludzie ze schizofrenią często mają halucynacje – pokazują to w filmach!

FAKT: Filmy często przedstawiają zachowania, które są mocno podkolorowane i jako takie przyciągają uwagę. Niemniej mamy tutaj do czynienia ze stereotypem. Co prawda halucynacje są rzeczywiście obecne w schizofrenii – ale mający je pacjenci zagłębieni są wówczas w swoim wewnętrznym świecie, a porozumienie się z nimi może być bardzo trudne. Mogą występować u nich również inne objawy negatywne (bądź deficyty poznawcze), na przykład utrata motywacji do jakichkolwiek działań lub naras­ta­jące trudności w zapamiętywaniu. Stereotypy propagowane w kulturze masowej często podsycają błędne przeko­nania i wrogie postawy wobec choroby. 

MIT: Ludzie ze schizofrenią mogą być niebezpieczni – trzeba ich zamykać w ośrodkach dla psychicznie chorych.
FAKT: Niektóre osoby cierpiące na schizofrenię rzeczywiście mogą zachowywać się w sposób gwałtowny. Tego typu zachowania nie są główną cechą charakterystyczną schizofrenii – częściej występują u osób, które nie podejmują leczenia.

Inne komunikaty

  • Materiały Edukacyjne dla produktów Levosert i Levosert Easy
    12/04/2024
  • Materiały edukacyjne – Kardatuxan
    21/03/2024
  • Richter przejmuje wszystkie udziały HELM w spółkach joint venture Richter-Helm BioTec i Richter-Helm BioLogics w Niemczech
    13/03/2024
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty