?>

Rumuńska Krajowa Agencja Leków i Wyrobów Medycznych zawiesiła zezwolenie na prowadzenie działalności przez Pharmafarm SA

29/06/2018

Firma Gedeon Richter informuje, że rumuńska Krajowa Agencja Leków i Wyrobów Medycznych (KALiWM) zawiesiła z dniem 21 czerwca 2018 r. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej przez Pharmafarm SA („Pharmafarm”), spółkę zależną firmy Gedeon Richter zajmującą się sprzedażą hurtową. Przyczyną jest naruszenie dobrej praktyki dystrybucji.

Personel spółki Pharmafarm przygotowuje obecnie informację dla władz na temat działań korygujących i zapobiegawczych.

Zawieszenie zezwolenia na prowadzenie działalności ma zostać cofnięte po zatwierdzeniu przez organ nadzoru działań korygujących i zapobiegawczych zaproponowanych przez spółkę. Pharmafarm zamierza współpracować z KALiWM oraz przeprowadzić działania wymagane przez władze.

O spółce Pharmafarm

Przejęta w 2007 roku przez firmę Gedeon Richter spółka Pharmafarm za pośrednictwem sześciu regionalnych magazynów zapewnia optymalny zasięg terytorialny przystosowany do obecnych potrzeb miejscowego rynku farmaceutycznego. Na koniec 2017 roku spółka zatrudniała ponad 500 osób. W ramach Grupy Richter Pharmafarm prowadzi działalność w koordynacji z należącą do spółki Richter siecią aptek detalicznych.

O firmie Gedeon Richter Plc

Firma Gedeon Richter Plc. z siedzibą w Budapeszcie jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. W 2017 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,4 mld euro, a jej wartość giełdowa wyceniana była na 4,1 mld euro. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje niemal wszystkie najważniejsze obszary terapeutyczne, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Jest również firmą aktywnie angażującą się w rozwój produktów biopodobnych.


Inne komunikaty

  • Materiały Edukacyjne dla produktów Levosert i Levosert Easy
    12/04/2024
  • Materiały edukacyjne – Kardatuxan
    21/03/2024
  • Richter przejmuje wszystkie udziały HELM w spółkach joint venture Richter-Helm BioTec i Richter-Helm BioLogics w Niemczech
    13/03/2024
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty