?>

Richter przedłuża dotychczasową umowę licencyjną z AbbVie

14/06/2021

Budapeszt/Warszawa – 2 czerwca 2021 r. – Spółka Gedeon Richter Plc. informuje o przedłużeniu dotychczasowej umowy licencyjnej z AbbVie zawartej w roku 2004, dotyczącej rozwoju i komercjalizacji opracowanej przez Richter cząsteczki kariprazyny. Pierwotnie umowa obejmowała terytoria Stanów Zjednoczonych i Kanady, a w 2019 roku poszerzono jej zakres o niektóre kraje Ameryki Łacińskiej. Obecne porozumienie rozszerza geograficzny zasięg współpracy o Japonię i Tajwan.

Zgodnie z warunkami umowy spółka AbbVie odpowiedzialna jest za rozwój i komercjalizację kariprazyny w określonych wskazaniach neuropsychiatrycznych w Japonii. Spółka Richter jest uprawniona do otrzymania płatności należnej po zatwierdzeniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Japonii, wraz z późniejszymi opłatami licencyjnymi w połączeniu z płatnościami za kolejne zrealizowane cele sprzedażowe.

Informacje o kariprazynie

Kariprazyna jest podawanym doustnie, aktywnym i silnym częściowym agonistą receptorów dopaminowych D3/D2, wiążącym się preferencyjnie z receptorami D3 oraz częściowym agonistą receptorów serotoninowych 5-HT1A. Kariprazyna została odkryta przez spółkę Richter. Wspólnie z AbbVie/Allergan (wcześniej Forest/Actavis) zbadano skuteczność kariprazyny w leczeniu schizofrenii i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych a w 2015 roku kariprazyna została zatwierdzona przez Agencję Żywności i Leków (FDA) w obu tych wskazaniach. Produkt jest sprzedawany w USA przez AbbVie pod nazwą Vraylar®. W 2019 roku FDA przychyliła się do uzupełniającego wniosku o zatwierdzenie nowego wskazania (supplemental New Drug Application (sNDA)) dla preparatu Vraylar®, włączając rozszerzenie zastosowania w leczeniu epizodów depresji związanych z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu 1 (choroba afektywna dwubiegunowa) u osób dorosłych. Obecnie spółki AbbVie/Richte prowadzą w USA badania produktu Vraylar® w leczeniu wspomagającym u osób dorosłych z zaburzeniami depresyjnymi, u których nie uzyskano adekwatnej odpowiedzi na monoterapię lekami przeciwdepresyjnymi. Kariprazyna jest sprzedawana również na terenie Unii Europejskiej, w innych krajach europejskich i krajach WNP, niektórych krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Singapurze, Tajlandii, Malezji i Izraelu. Kariprazyna sprzedawana jest tam pod nazwą Reagila® przez spółkę Richter bądź jej partnerów licencyjnych.

Richter

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. W 2020 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,6 mld euro (1,8 mld dol.), a jej wartość giełdowa wyceniana była na 3,8 mld euro (4,5 mld dol.). Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

Więcej informacji:

Inwestorzy:
Katalin Ördög: +36 1 431 5680

Media:
Zsuzsa Beke: +36 1 431 4888

Inne komunikaty

  • Materiały Edukacyjne dla produktów Levosert i Levosert Easy
    12/04/2024
  • Materiały edukacyjne – Kardatuxan
    21/03/2024
  • Richter przejmuje wszystkie udziały HELM w spółkach joint venture Richter-Helm BioTec i Richter-Helm BioLogics w Niemczech
    13/03/2024
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty