?>

Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) publikuje nowe zalecenia dotyczące leku Esmya®

08/09/2020

Przedstawiciele Gedeon Richter Plc. ogłosili dziś, że w oparciu o przegląd wszystkich dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych, Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) poinformował, że stosunek korzyści do ryzyka w przypadku wszystkich produktów leczniczych zawierających octan uliprystalu w dawce 5 mg nie jest korzystny – zalecono cofnięcie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.

Przewiduje się, że Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) ostatecznie zatwierdzi to zalecenie. Gedeon Richter Plc. ściśle współpracuje z Komitetem ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii, by wszystkie elementy tej decyzji zostały należycie wdrożone – dla zagwarantowania bezpieczeństwa pacjentów.

Szczegóły na temat tej decyzji opublikowano na stronie:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/ulipristal-acetate-5mg-medicinal-products

O firmie Gedeon Richter

Gedeon Richter jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. W 2019 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,6 mld euro (1,7 mld dol.), a jej wartość giełdową wyceniano na 3,6 mld euro (4,1 mld dol.). Wachlarz produktów Gedeon Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

Więcej informacji:
Relacje inwestorskie:
Katalin Ördög:
+36 1 431 5680

Media:
Zsuzsa Beke:
+36 1 431 4888

Inne komunikaty

  • Gedeon Richter i Sumitomo Pharma otrzymują pozytywną opinię CHMP dla RYEQO® w leczeniu endometriozy
    28/09/2023
  • Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2022
    20/09/2023
  • IQ Medical i Richter ogłaszają sprzedaż i zakup Giskit MD B.V.
    21/07/2023
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty