?>

Gedeon Richter kupił prawa do produktu biopodobnego tocilizumabu od spółki Mycenax

26/05/2020

Gedeon Richter zawarł umowę z Mycenax Biotech, która dotyczy zakupu prawiopodobnego tocilizumabu* stosowanego w leczeniu reumatoidalnego zapale­nia stawów. Na mocy umowyedeon Richter przejął prawa do rozwoju, produkcji leków stosowanych w leczeniu reumato­idalnego zapalenia stawów, jak również komercjalizacji produktu. Prawa doocilizumabu obejmują własność intelektualną, technologiczne know-how, jak również bazy danych zebrane przez Mycenax.

Strony uzgodniły, że wartość transakcji ze strony Gedeon Richter wynosi 16,5 mln USD (płatna w czterech ratach). Gedeon Richter wpłacił zaliczkę w wysokości 2 mln USD na poczet wyłączności rozmów negocja­cyjnych, a po podpisaniu umowy dokona płatności (z góry) dalszych 3 mln USD w ramach ceny nabycia aktywów. Strony oczekują, że produkt dotrze na rynki Unii Europejskiej, Kanady, Australii i Japonii 2025 w roku.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z kształtującego się w Gedeon Richter portfolio produktów biologicznych –  podkreś­la Gábor Orbán, CEO Gedeon Richter. – Dziś do naszego portfela produktów reumatologicznych dołącza tocilizumab, bardzo obiecujący produkt biopodobny.

*Tocilizumab jest produktem biologicznym, stosowanym w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Produkt zatwierdzono również w leczeniu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów w pediatrii, układowego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, olbrzymiokomór­ko­wego zapalenia tętnic oraz zespołu uwalniania cytokin wywołanego przez komórki CAR-T. Tocilizumab dostępny jest zarówno do podawania podskórnego jak i dożylnego.

 O Mycenax Biotech

Założona w 2001 roku spółka Mycenax Biotech (www.mycenax.com.tw/en) jest pionierem na Tajwanie, koncentrującym się na rozwoju CMC w biologii. Z obecnym limitem rynkowym NTD wynoszącym 1,28 mld dolarów tajwańskich (NTD). Mycenax Biotech zarządza całym łańcuchem wartości – od badań i rozwoju poprzez pracę zakładu produkcyjnego do komercjalizacji, dzięki wysokiej jakości technologii rozwoju biologicznego. Wykorzystując swoją lokalizację na Tajwanie, jako centrum rozwoju i produkcji, Mycenax Biotech skupia się na wstępnych i końcowych fazach procesów technologicznych i oferuje w tym zakresie usługi produkcyjno-rozwojowe.

 

Inne komunikaty

  • Materiały edukacyjne – Kardatuxan
    21/03/2024
  • Richter przejmuje wszystkie udziały HELM w spółkach joint venture Richter-Helm BioTec i Richter-Helm BioLogics w Niemczech
    13/03/2024
  • Richter i Mithra podpisują wstępne wiążące porozumienie w sprawie komercjalizacji w Chinach produktów zawierających estetrol
    15/12/2023
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty