Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom

„Grant na zdrowie” to konkurs organizowany przez Gedeon Richter we współpracy z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Jego celem jest wyróżnienie i promowanie stowarzyszeń które realizują, bądź planują realizację projektów wpływających na poprawę jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet. Wyróżnione organizacje otrzymują grant przeznaczony na realizację zwycięskich projektów.

Patronat merytoryczny

Broszura informacyjna