II edycja programu grantowego pt.:

 

Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
w służbie pacjentom

 

 

O programie

Jeśli realizujesz bądź planujesz realizację projektu, który:

  • odpowiada na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet przyczyniające się do budowania świadomości pacjentek nt. profilaktyki, standardów w leczeniu,
  • wspiera poprawę jakości życia w chorobie,

to Konkurs  Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom jest właśnie dla Ciebie!.

Cel programu:

Celem programu jest wyróżnienie i promowanie organizacji, które realizują bądź planują realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet.

Kto może wziąć udział w programie?

Do Konkursu mogą przystąpić polskie organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), których celem jest poprawa życia, bądź zdrowia pacjentów i ich opiekunów w dowolnym obszarze terapeutycznym.

Zadanie konkursowe

Organizacje zgłaszające się do programu grantowego mają za zadanie przedstawić koncepcję działań odpowiadających na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie koncepcje możliwe do wdrożenia w 2022 roku.

WYPEŁNIONE WNIOSKI ZGŁOSZENIOWE NALEZY WYSYŁAĆ NA ADRES: grantnazdrowie@grodzisk.rgnet.org

Kryteria wyboru:

Projekty oceniane są przez Kapitułę Konkursu według następujących kryteriów:

  • zgodność z Zadaniem Konkursowym;
  • budżet – przygotowany w oparciu o realne wyceny;
  • szczegółowy harmonogram działań;
  • pomysły na rozwój koncepcji w przyszłości;
  • zasięg realizowanych działań – Polska/wybrane województwo/inny obszar;
  • plan ewaluacji koncepcji.

Terminy:

Ostatni dzień nadsyłania wniosków z koncepcją konkursową: 15 grudnia 2021 r. (środa).

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród: 11 lutego 2022 r., w dniu obchodów Światowego Dnia Chorego.

Grant:

Nagrodą główną, którą otrzymają 2 wyróżnione organizacje jest grant w wysokości 20 000 zł przeznaczony na realizację zwycięskich projektów.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu oraz Załącznik nr 2 do Regulaminu

Formularz Zgłoszeniowy

Manual do Formularza Zgłoszeniowego

Oświadczenie Uczestnika

Patronat merytoryczny