Światowy Dzień Schizofrenii: najwyższy czas pomyśleć o tych, którzy cierpią.

W Światowym Dniu Schizofrenii, który przypada co roku 24 maja, przypominamy o wszystkich, którzy cierpią na jedno z najcięższych schorzeń psy­chicz­­nych na świecie.

Naszym obowiązkiem i misją jest podwyższanie poziomu wiedzy o schizofrenii i pomoc pacjentom w uzyskaniu większej akceptacji społecznej. W ciągu ostatnich dwóch dekad specjaliści Gedeon Richter niestrudzenie pracowali nad nowymi rozwiązaniami terapeutycznymi – oto wsparcie, jakim służymy pacjentom cierpiącym na schizofrenię, ich opiekunom i pracownikom służby zdrowia. Wynikiem naszej pracy jest kariprazyna – organiczny związek chemiczny sto­so­wany jako lek przeciwpsychotyczny, który już zmienił życie wielu pacjentów.

Jesteśmy bardzo dumni z opracowania kariprazyny, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że przed nami wciąż ogrom pracy. Gedeon Richter plc zaangażowany jest w wytwarzanie leków na potrzeby psychiatrii – nieustannie poszukujemy sposobów na poprawę życia osób cierpiących na schizofrenię. Dlatego też koncern Gedeon Richter wraz ze swoim zachodnioeuropejs­kim partnerem, spółką Recordati, ma przyjemność ogłosić uruchomienie schizophrenia.life – strony internetowej w języku angielskim, poświęconej potrzebom pacjentów, opiekunów i pra­cow­ników służby zdrowia. Na tej stronie pacjenci i ich najbliżsi szybko i sprawnie odnajdą przydatne artykuły na temat schizofrenii, napisane lekkim, przystępnym językiem. Dla pracowników służby zdrowia przygotowujemy na bieżąco najnowsze informacje medyczne o schizo­frenii i metodach jej leczenia.

Poprzez stronę schizophrenia.life staramy się służyć tym samym celom, o których przypomina Światowy Dzień Schizofrenii: zwiększać świadomość choroby i walczyć z towarzyszącymi jej mitami.

MIT: Schizofrenia występuje rzadko.

FAKT: Schizofrenia dotyka mniej więcej jednej na sto osób. Na schizofrenię można za­cho­rować w każdym wieku. Zazwyczaj pojawia się w młodości (między 15. a 30. rokiem życia), ale nie jest to reguła.

MIT: Schizofrenia to nic innego jak rozdwojenie jaźni.

FAKT: Grecki wyraz „schizofrenia” oznacza dosłownie „rozdwojenie umysłu”. Niezależ­nie od tego, co pokazują filmy sensacyjne, schizofrenia polega na oddzieleniu umysłu od rzeczywis­tości. Osoby cierpiące na schizofrenię miewają halucynacje – widzą bądź słyszą coś, co w rzeczywistości nie istnieje. Często wierzą swym własnym fałszywym przekonaniom i błędnym osądom (zwanym urojeniami) pomimo dowodów na ich niepraw­dziwość. Kolokwialne wyrażenie „rozdwojenie jaźni” odnosi się do zaburzenia dysocja­cyj­nego tożsamości, które polega na występowaniu przynajmniej dwóch oso­bo­wości u jed­nego człowieka. Jest to zaburzenie powszechnie mylone ze schizofrenią.

MIT: Ludzie ze schizofrenią często mają halucynacje – pokazują to w filmach!

FAKT: Filmy często przedstawiają zachowania, które są mocno podkolorowane i jako takie przyciągają uwagę. Niemniej jednak mamy tutaj do czynienia ze stereotypem. Co prawda halucynacje są rzeczywiście obecne w schizofrenii – ale mający je pacjenci zagłębieni są wówczas w swoim wewnętrznym świecie, a porozumienie się z nimi może być bardzo trudne. Mogą występować u nich również inne objawy negatywne (bądź deficyty poznawcze), na przykład utrata motywacji do jakichkolwiek działań lub naras­ta­jące trudności w zapamiętywaniu. Stereotypy propagowane w kulturze masowej często podsycają błędne przeko­nania i wrogie postawy wobec choroby.

MIT: Ludzie ze schizofrenią mogą być niebezpieczni – trzeba ich zamykać w ośrodkach dla psychicznie chorych.

FAKT: Niektóre osoby cierpiące na schizofrenię rzeczywiście mogą zachowywać się w sposób gwałtowny. Tego typu zachowania nie są główną cechą charakterystyczną schizofrenii – częściej występują u osób, które nie podejmują leczenia.

 

 

Podobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi


Kategorie aktualności


Tagi w tej kategorii