Gedeon Richter to globalny, innowacyjny koncern farmaceutyczny

Znajdujemy rozwiązania na nieustannie zmieniające się warunki i potrzeby pacjentów na całym świecie.

Gedeon Richter w Polsce

Gedeon Richter jest firmą wchodzącą w skład międzynarodowego koncernu farmaceutycznego.

Do sierpnia 2018 roku polski koncern reprezentowały dwie spółki: Gedeon Richter Polska oraz Gedeon Richter Marketing Polska. W dniu 1 września 2018 r. nastąpiło połączenie obu spółek i obecnie w ramach firmy Gedeon Richter Polska działa część produkcyjna, centrum badawczo-produkcyjne, a także sprzedaż i marketing. Nasze zaplecze produkcyjne stanowi wybudowana w 1998 roku supernowoczesna fabryka w przemysłowej dzielnicy Grodziska Mazowieckiego, niedaleko Warszawy. Zakład ten daje nam ogromne możliwości dalszego rozwoju, spełnia jednocześnie wszystkie standardy i wymagania GMP.

Tworzymy leki od ponad 130 lat

Początek – pierwsza apteka

Zaczęliśmy od otwarcia niewielkiej apteki w Budapeszcie ze skromnym laboratorium na zapleczu. Apteka produkowała głównie leki organoterapeutyczne – wykonane z narządów zwierząt.

Nasza fabryka

W 1907 roku dynamicznie rozwijająca się firma przeniosła swoją produkcję do nowo wybudowanej fabryki w dzielnicy Budapesztu - Kőbánya. Pierwsze leki produkowane w nowych zakładach to środki dezynfekujące, zwalczające gorączkę oraz leki przeciwbólowe, z których najbardziej znanym był Kalmopyrin (kwas acetylosalicylowy), który jest używany do dziś.

Ponad 100 specjalności farmaceutycznych

W 1923 roku firma została zrestrukturyzowana jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Gedeon Richter Zakłady Chemiczne. Sukces, który odniosła, zawdzięczała wiedzy i dążeniu do wysokiego poziomu innowacyjności.

Międzynarodowa sieć

W okresie międzywojennym Gedeon Richter zbudował 10 filii oraz 40 przedstawicielstw działających za granicą. Firma miała swoich agentów na wszystkich pięciu kontynentach. Do czasu wybuchu II wojny światowej Richter był jednym z największych eksporterów na Węgrzech.

Sukces pełen witamin

W latach 50 tych Gedeon Richter intensywnie zaangażował się w tworzenie leków oryginalnych. Rozpoczęły się badania nad polipeptydami. W 1948 roku firma została znacjonalizowana, a jej nazwa została zmieniona na Kőbánya Pharmaceutical Company. W tym czasie największym naszym sukcesem była produkcja witaminy B12.

Dobre lekarstwa nie znają granic

W latach 60. Gedeon Richter był wiodącym dostawcą leków dla Związku Radzieckiego, rozwijał także swoją pozycję na rodzimym węgierskim rynku oraz w grupie krajów bloku wschodniego. Dobre lekarstwa nie znały polityki i granic.

Przede wszystkim eksport

W latach 70 tych –odnotowaliśmy znaczący wzrost eksportu na Zachód. To pozwoliło spółce rozszerzyć zakres swoich działań i rozwinąć linię produktów ziołowych. Ogromnym sukcesem firmy było wykorzystanie substancji czynnej Vinpocetinum, w oryginalnym produkcie, poprawiającym krążenie w mózgu. Produkt ten pojawił się na rynku w 1977 roku i okazał się fenomenem na całym świecie.

Powrót do korzeni – Gedeon Richter

Leki z Vinpocetinum zostają jednym z najlepiej znanych produktów firmy, która pod koniec 1980 roku wróciła do swojej pierwotnej nazwy Gedeon Richter.

Nowa era – nowe wyzwania

Zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze, które przetoczyły się nad Europą i państwami byłego bloku socjalistycznego w 1990, oszczędziły spółkę, ale i ona sama musiała się znieminć owym czasie. W konsekwencji, firma ponownie skoncentrowała się na preparatach farmaceutycznych stosowanych u ludzi. Stopniowo rezygnowała też z produkcji pestycydów, leków weterynaryjnych i kosmetycznych.

Silni w Europie i poza

Richter nie tylko odbudował swoją pozycję na Węgrzech, ale stał się także dominującą firmą farmaceutyczną w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym samym czasie znacznie zwiększył swoje znaczenie na rynkach krajów Unii Europejskiej, Japonii, Chinach i Stanach Zjednoczonych.

Połączenie

Decyzja o połączeniu dotychczas działających spółek pod wspólną marką Gedeon Richter Polska podyktowana była zwiększeniem przewagi konkurencyjnej firmy na rynku polskim, poprawie efektywności operacyjnej ale przede wszystkim sprostaniu wysokim wymaganiom polskiego rynku.

Zarząd Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.


 • Németh Tomasz

  Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny ds. Operacji Farmaceutycznych

  Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny ds. Operacji Farmaceutycznych w Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.  Ekonomista z tytułem MBA na Uniwersytecie w Illinois. Swoją karierę zawodową rozpoczął w sektorze bankowym.

  Do zespołu Gedeon Richter dołączył w roku 2002. Brał aktywny udział w procesie prywatyzacyjnym Grodziskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa odpowiadając za wiele obszarów, takich jak controlling i nadzór finansowy.

 • Ewa Bocheńska Pawlak

  Wice-prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. Biuro w Warszawie

  Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego oraz programu Chartered Institute of Marketing. Doświadczenie zawodowe zdobyła początkowo w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Specjalistycznego ZOZ Matki i Dziecka w Łodzi, a od 1992 roku w takich firmach farmaceutycznych jak: Astra, AstraZeneca, Polpharma.

  Do zespołu Gedeon Richter dołączyła w 2011 roku.


 • Mariusz Mańkowski

  Członek Zarządu, Dyrektor Produkcji i Logistyki

  Absolwent Akademii Medycznej Wydziału Farmaceutycznego w Warszawie w zakresie technologicznym oraz studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie.

  Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowych strukturach produkcyjnych i logistycznych. Do Gedeon Richter dołączył w grudniu 2005 roku.

Komunikaty prasowe

 • Materiały edukacyjne dotyczące produktu Evra

  06/10/2021

  W związku z przeniesieniem z Janssen-Cilag International NV na Gedeon Richter Plc, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Evra...

 • Raport przejrzystości

  29/06/2021

  Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. jako członek Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF) oraz Medicine for Europe, w pełni...

 • Richter zbywa swoją działalności hurtową i detaliczną w Republice Mołdawii

  23/06/2021

  Budapeszt/Warszawa – 21 czerwca 2021 r. – Gedeon Richter Plc. informuje o podpisaniu wielostronnej umowy dotyczącej zbycia swojej działalności hurtowej...

 • Drovelis: Lista kontrolna dla osób przepisujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne

  23/06/2021

  W związku z uzyskaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu nowego produktu leczniczego Drovelis 3 mg/14,2 mg, tabletki powlekane, publikujemy Listę...

 • Richter przedłuża dotychczasową umowę licencyjną z AbbVie

  14/06/2021

  Budapeszt/Warszawa – 2 czerwca 2021 r. – Spółka Gedeon Richter Plc. informuje o przedłużeniu dotychczasowej umowy licencyjnej z AbbVie zawartej...

 • ESMYA® (ulipristal acetate): Poradnik dla patomorfologów

  29/03/2021

  ESMYA® (ulipristal acetate):Poradnik dla patomorfologów Poradnik dla patomorfologów_Esmya_v.3.0 Educational_HR_Graphics  

 • ESMYA® (ulipristal acetate): Poradnik dla lekarza dotyczący przepisywania leku Esmya

  29/03/2021

  ESMYA® (ulipristal acetate):Poradnik dla lekarza dotyczący przepisywania leku Esmya   Poradnik dla lekarza dotyczący przepisywania leku Esmya_v.3.0

 • Badania Gedeon Richter dotyczące schizofrenii: co najmniej połowa opiekunów chorych na schizofrenię z trudem radzi sobie z obciążeniem finansowym – 60% ma poważne problemy z utrzymaniem pracy, a 50% brakuje kontaktu z innymi opiekunami.

  12/03/2021

  Schizofrenia stanowi poważne obciążenie psychiczne, fizyczne i społeczne nie tylko dla pacjentów, ale także dla ich rodzin. Według najnowszych badań...

 • Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący produktu Esmya/ octan uliptrystalu 5 mg

  28/01/2021

 • Decyzja Komisji Europejskiej uwzględniająca opinię CHMP w sprawie ograniczenia stosowania produktu leczniczego Esmya®

  18/01/2021

  Gedeon Richter informuje, że Komisja Europejska wydała decyzję dotyczącą pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego octanu uliprystalu 5 mg (Esmya®)...

Zobacz również