Zgłaszanie niepożądanych działań leków

Mając na celu bezpieczne stosowanie leków, Gedeon Richter zapewnia pacjentom i lekarzom zawsze aktualne informacje, odpowiada niezwłocznie na wszystkie zgłaszane pytania i rozwiązuje wszelkie problemy jakie mogą wystąpić podczas stosowania leku.

Wybierz rodzaj formularza

Działanie niepożądane lub inna informacja o bezpieczeństwie stosowania leku

Dane pacjenta, u którego wystąpiło działanie niepożądane

lub

Nazwa leku podejrzewanego o spowodowanie działania niepożądanego

Informacje dodatkowe

Dane osoby zgłaszającej

Działanie niepożądane lub inna informacja o bezpieczeństwie stosowania leku

Czy jest to ciężkie niepożądane działanie?

Dane pacjenta, u którego wystąpiło działanie niepożądane

lub

Nazwa leku podejrzewanego o spowodowanie działania niepożądanego

Dane osoby zgłaszającej