Zgłaszanie incydentu medycznego

Mając na celu bezpieczne stosowanie leków, Gedeon Richter zapewnia pacjentom i lekarzom zawsze aktualne informacje, odpowiada niezwłocznie na wszystkie zgłaszane pytania i rozwiązuje wszelkie problemy jakie mogą wystąpić podczas stosowania leku.


Informacje o zgłaszającym incydent medyczny

Informacje o wyrobie

Informacje o incydencie medycznym