Standardy produkcji

Produkcja farmaceutyków w zakładach Gedeon Richter spełnia najsurowsze światowe standardy.

Rygorystycznie przestrzegamy także krajowych regulacji i przepisów, współpracując z lokalnymi regulatorami. Wytwarzamy nasze produkty w oparciu o zasady GMP. Badania kliniczne odbywają się w oparciu o zasady GCP. Ponadto w swojej pracy przestrzegamy zasad wyznaczonych producentom produktów leczniczych, opublikowanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Leków oraz spełniamy wszystkie wymagania narodowe. Ponadto w swojej pracy kierujemy się zasadami Lean Manufacturing, które pozwalają nam optymalizować wszystkie procesy produkcyjne, jak i podnosić ich efektywność. Wierzymy, że dbałość i troska o każdy detal w produkcji leków to satysfakcja i bezpieczeństwo naszych pacjentów.

Jakość

Gedeon Richter w sposób szczególny dba o jakość i bezpieczeństwo swoich produktów spełniając wszystkie wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania, czego dowodem są posiadane certyfikacje.

W Gedeon Richter wdrożony jest Farmaceutyczny System Jakości i własna Polityka Jakości a kompetentny i wyszkolony personel zapewnia jakość podczas wytwarzania i badania produktów leczniczych. Firma szczególnie dba o zachowanie higieny produkcji poprzez stosowanie procedur kontroli zdrowia, higieny i stosowanie odzieży ochronnej w celu jak najlepszego zabezpieczenia produkowanych leków. Każdy pacjent kupujący produkty Gedeon Richter może mieć pewność, że spełniają one wszystkie wymagania jakościowe i zostały wyprodukowane zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego.

Zobacz również