RODO 

Inspektor Ochrony Danych Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Krzysztof Krzyżanowski