RODOGedeon Richter Polska Sp. z o.o. jako Administrator Danych Osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję pełni Krzysztof Krzyżanowski, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

1 ) Bezpośrednio lub drogą pocztową na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

 

2 ) Telefonicznie na nr 22 755 96 00 lub drogą elektroniczną na adres: RODO@grodzisk.rgnet.org

 

Informacja dla kontrahentów – Obowiązek informacyjny RODO Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.