Nasze wartości

Praca zespołowa

W naszej firmie pracujemy w systemie naczyń połączonych, w oparciu o otwartą komunikację uwzględniającą różnorodne punkty widzenia.

Profesjonalizm

Zapewniamy wysoką jakość i bezpieczeństwo we wszystkich obszarach działania, rozumiejąc że w naszych rękach jest zdrowie i życie ludzi. Wszystko, co robimy w naszej firmie, robimy po to, aby dbać o życie i zdrowie naszych pacjentów. Jesteśmy odpowiedzialni. Dbamy o zaangażowanie i zaufanie. Jesteśmy przekonani, że mniej znaczy więcej. Działamy uczciwie i transparentnie.

Rozwój

Poszukujemy nowych możliwości rozwoju produktów i procesów, aby sprostać oczekiwaniom pacjenta i zachować konkurencyjność rynkową. Dbamy o rozwój naszych pracowników, dając przestrzeń do nauki poprzez wykorzystanie oraz wymianę doświadczeń.

Partnerstwo

Utrzymujemy pozytywne relacje pomiędzy pracownikami naszej firmy oraz w kontaktach z kontrahentami zewnętrznymi. Promujemy prawdziwych liderów będących autorytetami dla całej załogi. Przywództwo w naszej firmie to kwestia osobowości, a nie zajmowanego stanowiska. Spójność działań, uczciwość oraz konstruktywny dialog stanowią podstawę relacji w naszej firmie.

Ludzie

Naszym najcenniejszym zasobem są ludzie. Rozumiemy, że od kompetencji i zaangażowania naszych pracowników zależy rozwój i stabilność naszej firmy. Nadrzędną wartością jest dla nas wzajemny szacunek oraz docenianie pracy naszych pracowników.

Działania biznesowe

Jako firma myślimy przyszłościowo, z nastawieniem na rezultat/sukces. Jesteśmy odważni w działaniu i otwarci na zmiany. Poszukujemy nowych rozwiązań, aby być bardziej konkurencyjni na rynku. Podejmujemy dobre decyzje.