Zespół 1000 naukowców w obszarze R&D

Gedeon Richter to miejsce pracy i realizacji pasji badawczych dla ponad tysiąca naukowców. Reprezentują oni różne środowiska naukowe i specjalizacje.

Wszystkich łączy wspólna idea doskonałych, poprawiających jakość życia leków. Z myślą o nich szczególną uwagę poświęcamy projektom, których wdrożenie może poprawić dostępność do nowoczesnych terapii. Wśród naszych naukowców są uznani profesorowie, jak również rozpoczynający swoją karierę badaczy absolwenci farmacji, medycyny, biotechnologii i biofizyki.

Aktywnie wspieramy młode kadry, nagradzając co roku najlepsze prace doktoranckie magistrów farmacji polskich uczelni. Nasze kadry badawcze biorą udział w międzynarodowych projektach farmaceutycznych dając wkład w rozwój wielu dziedzin nauki. Uczestniczymy w sympozjach, konferencjach i panelach dyskusyjnych z obszarów medycyny, chemii, a także nowych technologii.

Moje marzenia

Gedeon Richter pozwala realizować moje marzenia o nowoczesnych lekach. Dołączając do zespołu GR dostałem wszystko, o czym myśli młody badacz: naukowe wyzwania, doskonale przygotowane zaplecze techniczne, świetny zespół, oddanych sprawie partnerów i uczucie, że moja praca służy milionom ludzi na świecie. Zawsze mogę liczyć na eksperckie wsparcie koleżanek i kolegów. Dzięki zapleczu produkcyjnemu, nowe leki szybko możemy wprowadzać na rynek, z czego korzystają pacjenci. Czuję, że ta praca ma dla mnie ogromny sens.

dr n. med. Paweł Rakowski

Nasze odkrycia, patenty, innowacje

Gedeon Richter w ramach współpracy z uniwersyteckimi instytutami badawczymi realizuje wiele wspólnych projektów rozwojowych, dotyczących różnych obszarów terapeutycznych.

Pracujemy nad przeciwciałami i białkami stosowanymi w onkologii i przewlekłych stanach zapalnych. Nasze laboratoria koncentrują się nad nowoczesnymi preparatami biotechnologicznymi i lekami małocząsteczkowymi. Prace prowadzone są także nad nowymi lekami hormonalnymi.

Zobacz również