?>

Spółka Gedeon Richter oraz firma Pantarhei pracują nad wprowadzeniem na rynek nowego środka antykoncepcyjnego

11/02/2019

Gedeon Richter poinformowała o podpisaniu umowy licencyjnej i umowy dostawy z Pantarhei Bioscience BV w celu wprowadzenia na rynek złożonego środka antykoncepcyjnego (ang. combined oral contraceptive, COC) zawierającego 30 µg etynyloestradiolu, 150 µg lewonorgestrelu i 50 mg dehydroepiandrosteronu (DHEA). Badania kliniczne II fazy zakończyły się powodzeniem. Obecnie produkt jest gotów do dalszych badań klinicznych wymaganych, aby uzyskać dopuszczenie do wprowadzenia na rynek. Porozumienie obejmuje swoim zasięgiem Europę, Rosję, Amerykę Łacińską oraz Australię.

Zgodnie z umową Gedeon Richter dokona płatności z góry po podpisaniu umowy, a kolejne transze będą wypłacane w zależności od postępów w rozwoju i komercjalizacji produktu leczniczego. Po wprowadzeniu środka antykoncepcyjnego na rynek firma Pantarhei otrzyma ostatnią opłatę licencyjną z tytułu sprzedaży. Zgodnie z umową to po stronie Gedeon Richter pozostaje sfinansowanie wszystkich wydatków związanych z badaniami klinicznymi i wymaganymi procedurami po zatwierdzeniu leku.

– Włączenie nowego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego do naszej oferty jest elementem systematycznie i konsekwentnie prowadzonej strategii, która zakłada zapewnienie kobietom kompleksowej opieki w obszarze zdrowia – oświadczył Gábor Orbán, Dyrektor Generalny Gedeon Richter.

– Gedeon Richter to właściwy partner dla Pantarhei Bioscience do wprowadzenie na rynek nowego doustnego środka antykoncepcyjnego przywracającego poziom androgenów (ang. Androgen Restored Contraception, ARC). Wieloletnie doświadczenie węgierskiej spółki w produkcji oraz sprzedaży środków hormonalnych gwarantuje naszej firmie świetlaną przyszłość dla nowej tabletki antykoncepcyjnej pierwszego wyboru – poinformował Herjan Coelingh Bennink, Prezes Pantarhei Bioscience i pomysłodawca koncepcji ARC.

O złożonym doustnym środku antykoncepcyjnym ARC

Opracowywanym produktem leczniczym jest złożony doustny środek antykoncepcyjny zawierający 30 µg etynyloestradiolu, 150 µg lewonorgestrelu i 50 mg DHEA w każdej tabletce. ARC stanowi nowatorską metodę doustnej antykoncepcji opracowaną i chronioną patentem przez Pantarhei. Jej wskazaniem medycznym jest przywrócenie funkcji seksualnych ze szczególnym uwzględnieniem pożądania i pobudzenia seksualnego oraz zapobieganie zaburzeniom nastroju. Możliwe jest to dzięki dodaniu DHEA, naturalnego ludzkiego  androgenowego hormonu nadnerczy. Po spożyciu doustnym DHEA zostaje częściowo zmetabolizowany do testosteronu, którego poziom jest obniżony u płodnych kobiet przyjmujących tabletki antykoncepcyjne. Dzięki dodaniu 50 mg DHEA do tabletki poziom testosteronu jest normalizowany. Udokumentowane wieloletnie bezpieczeństwo niskich dawek DHEA u ludzi przekłada się również na bezpieczeństwo nowego produktu leczniczego.

O spółce Gedeon Richter

Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu), z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. W 2017 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,4 mld euro (1,6 mld dol.), a jej wartość giełdowa wyceniana była na 4,1 mld euro (4,9 mld dol.). Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

O spółce Pantarhei

Pantarhei Bioscience B.V. (www.pantarheibio.com) z siedzibą w Zeist (Holandia) jest prywatną holenderską firmą biofarmaceutyczną, która opracowuje nowe, bezpieczne i innowacyjne leki do zastosowań ginekologicznych i w endokrynologicznym leczeniu nowotworów w oparciu o istniejące związki. Pantarhei opracowuje chronione patentem nowe koncepcje leczenia, aż do etapu proof-of-concept u ludzi (faza II). Po pomyślnej weryfikacji koncepcji nowy produkt jest licencjonowany do partnera farmaceutycznego w celu ostatecznego opracowania (faza III), zatwierdzenia regulacyjnego, wprowadzenia na rynek oraz sprzedaży.


Inne komunikaty

  • Raport przejrzystości 2024
    28/06/2024
  • Materiały edukacyjne dla produktu Boxarid
    23/04/2024
  • Materiały Edukacyjne dla produktów Levosert i Levosert Easy
    12/04/2024
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty