?>

Richter i Mithra podpisują wstępne wiążące porozumienie w sprawie komercjalizacji w Chinach produktów zawierających estetrol

15/12/2023

Budapeszt, Węgry – 4 grudnia 2023 r. – Firma Gedeon Richter Plc („Richter”) poinfor­mo­wa­ła dziś o rozszerzeniu współpracy z Mithra Pharmaceuticals SA („Mithra”). Obie firmy podpi­sały wstępne wiążące porozumienie (Head of Terms, HoT) dotyczące rozwoju i ko­­merc­ja­­lizacji w Chinach pierwszej doustnej antykoncepcji opartej na estetrolu (15 mg este­­rolu (E4) + 3 mg drospirenonu) oraz znajdującego się w fazie badań leku łagodzącego objawy menopauzy zawierającego sam estetrol (E4).

Po sfinalizowaniu umów licencyjnych Richter będzie miał wyłączne prawa do komercjalizacji obu produktów w Chinach. Przeprowadzi również i sfinansuje badania kliniczne wymagane do uzyskania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu na chińskim rynku.

Spółka Richter dokona na rzecz spółki Mithra przedpłaty w wysokości 4,5 mln euro. Umowa przewiduje również płatności w łącznej wysokości 1,2 mln euro za osiągnięcie regulacyjnych kamieni milowych dla obu produktów oraz 8,5 mln euro za kamienie milowe związane ze sprzedażą, a także kilkunastoprocentowy udział w skumulowanej sprzedaży netto (należ­noś­ci licencyjne) po wprowadzeniu produktów na rynek.

Chiny są głównym rynkiem azjatyckim i mają kluczowe znaczenie dla firmy Richter, umoż­liwiając jej lepsze zaspokajanie potrzeb kobiet w regionie Azji i Pacyfiku. Według najnow­szych danych wartość adresowalnego rynku środków antykoncepcyjnych w Chinach w 2023 rokui wynosi 104 mln euro rocznie przy rocznym CAGR na poziomie 15% w ciągu pięciu lat, podczas gdy adresowalny rynek związany z menopauzą jest wyceniany na 87 mln euro przy CAGR na poziomie 10% w ciągu najbliższych pięciu lat[1].

– Jesteśmy głęboko przekonani, że Richter odpowie na rosnące potrzeby zdrowotne Chinek i dzięki obu produktom zawierającym E4 zaspokoi zwiększające się zapotrzebowanie na inno­wa­cyjne terapie. Z niecierpliwością oczekujemy na współpracę z firmą Mithra podczas proce­su wejścia na rynek. Jej innowacyjny potencjał oraz zdolności spółki Richter w zakresie komercjalizacji pozwolą nam zaoferować rozwiązania nowej generacji, które będą miały pozy­tywny wpływ na życie milionów kobiet na tym ogromnym rynku – twierdzi Erik Bogsch, dyre­ktor zarządzający Richter.

– Bardzo cieszy nas podpisanie umowy z naszym cenionym partnerem, spółką Gedeon Richter. ESTELLE® i DONESTA® pozwolą nam zaoferować skuteczność, bezpieczeństwo i wygodę milionom kobiet w Chinach. Chinki powszechnie korzystają z doustnych środków antykoncepcyjnych, istnieje także duże zapotrzebowanie na leki stosowane w okresie meno­pauzy. Jest to rosnący rynek, który obejmuje 660 milionów kobiet w różnym wieku. Jesteśmy przekonani, że nasze rozwiązania zauważalnie zmienią ich życie. Z niecierpli­wością cze­kamy na ścisłą współpracę z naszym partnerem, by wspólnie dążyć do sukcesu – dodaje David Horn Solomon, dyrektor generalny Mithra.

Pierwszy produkt zawierający E4, w skład którego wchodzi 15 mg estetrolu i 3 mg drospire­nonu (DRSP), sprzedawany jest w Europie przez spółkę Richter jako złożony doustny środek antykoncepcyjny pod nazwą DROVELIS®. Produkowana przez spółkę Mithra DONESTA® to innowacyjny kandydat na lek zawierający estetrol do stosowania doustnego w terapii hormo­nalnej.

 O spółce Richter

Gedeon Richter Plc. (www.gedeonrichter.com), z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz pręż­niej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach, Ameryce Łacińskiej i Australii. W 2022 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na po­zio­mie 2,0 mld euro (2,1 mld dol.), a jej wartość giełdową wyceniano na 3,9 mld euro (4,1 mld dol.). Wachlarz produktów Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów, firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 O spółce Mithra

Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext: MITRA) to belgijska firma biofarmaceutyczna, dążąca do zrewolucjonizowania ginekologii poprzez oferowanie nowych, innowacyjnych możliwości, szczególnie w zakresie antykoncepcji i menopauzy. Celem firmy Mithra jest opracowywanie produktów o lepszej skuteczności, bezpieczeństwie i wygodzie stosowania, zaspokajających potrzeby kobiet przez cały okres ich życia. Mithra bada potencjał unikatowego natywnego estrogenu, estetrolu, w szerokim zakresie zastosowań w ginekologii i nie tylko. Po udanym wprowadzeniu na rynek w 2021 roku pierwszego produktu opartego na estetrolu, tabletki antykoncepcyjnej ESTELLE®, Mithra koncentruje się obecnie na swoim drugim produkcie DONESTA®, terapii hormonalnej nowej generacji. Oferuje również partnerom pełen zakres rozwiązań: wczesne opracowywanie leków, partie leków do badań klinicznych i komercyjną produkcję złożonych produktów polimerowych (krążków dopochwowych, implantów) oraz złożonych płynnych produktów do wstrzykiwań i leków biologicznych (fiolek, ampułko-strzy­kawek oraz kartridży) w ramach platformy technologicznej Mithra CDMO. Prowadzi dzia­łalność w ponad 100 krajach na całym świecie, siedziba firmy mieści się w Liège w Belgii.

www.mithra.com

ESTELLE®, DONESTA®, NEXTSTELLIS® oraz LYDISILKA® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Mithra Pharmaceuticals lub jednej z jej spółek zależnych.

DROVELIS® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Richter Gedeon Plc.

 

 Dodatkowych informacji udzielają:

Relacje inwestorskie:

Róbert Réthy:               +36 1 431 5680

Media:

Zsuzsa Beke:                +36 1 431 4888

[1] IQVIA AL – ruchoma suma roczna na drugi kwartał 2023 r.

 

Inne komunikaty

  • Broszura edukacyjna dla fachowych pracowników ochrony zdrowia dotycząca stosowania Levosert/ Levosert Easy
    28/09/2023
  • Gedeon Richter i Sumitomo Pharma otrzymują pozytywną opinię CHMP dla RYEQO® w leczeniu endometriozy
    28/09/2023
  • Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2022
    20/09/2023
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty