?>

Richter i Evestra zawierają umowę o podwyższeniu kapitału zakładowego

31/07/2019

Budapeszt, Węgry – 31 lipca 2019 r. – Gedeon Richter Plc. (GR) ogłosiła, zakup akcji Evestra Inc. (dalej „Evestra”) o wartości 15 mln USD. Transakcja jest elementem procedury podwyższenia kapitału zakładowego zainicjowanej przez Gedeon Richter, w rezultacie której Spółka ma objąć 2 608 696 akcji. Ponadto pożyczka w wysokości 1,5 mln USD udzielona spółce Evestra w 2017 r. zostanie zamieniona na dodatkowe 333 333 udziały kapitałowe. Łączna liczba akcji będących w posiadaniu GR uczyni z niej największego akcjonariusza spółki Evestra, posiadającego 30,44% udziałów w kapitale zakładowym.

Transakcja umożliwi obu firmom pogłębienie i rozszerzenie zakresu współpracy badawczo-rozwojowej w dziedzinie ochrony zdrowia kobiet, która znajduje się w centrum zainteresowania obu firm. W przyszłości przełoży się to na wprowadzenie nowatorskich produktów w tym obszarze terapeutycznym.

Zgodnie z warunkami umowy spółka Richter zastrzega sobie prawa do dalszego zwiększania udziału w kapitale zakładowym w spółce Evestra w przyszłości, w zależności od osiągnięcia kolejnych, kluczowych etapów w zakresie badań i rozwoju.

– Zrealizowana transakcja to przeniesienie relacji pomiędzy naszymi spółkami na nowy poziom. Postrzegamy spółkę Evestra jako zewnętrzny ośrodek badawczy, który doskonale wpisuje się w ugruntowany potencjał rozwojowy i produkcyjny spółki Richter w coraz bardziej konkurencyjnym segmencie ochrony zdrowia kobiet. W fazie rozwoju znajduje się szereg obiecujących nowych projektów, w tym alternatywne systemy dostarczania leków – powiedział Gábor Orbán, dyrektor generalny Richter.

O spółce Gedeon Richter

Gedeon Richter, z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. W 2018 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,4 mld euro (1,6 mld dol.), a jej wartość giełdowa wyceniana była na 3,2 mld euro (3,6 mld dol.). Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

Inne komunikaty

  • Richter zajmie się komercjalizacją portfolio produktów firmy Grünenthal w Brazylii z zakresu ochrony zdrowia kobiet
    29/05/2023
  • Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała VRAYLAR® (kariprazyna) do leczenia wspomagającego poważniejszych zaburzeń depresyjnych
    02/02/2023
  • Richter informuje o złożeniu do Europejskiej Agencji Leków wniosku o zmianę typu II dla RYEQO® w leczeniu endometriozy
    25/11/2022
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty