?>

Poszukiwanie nowego Lidera rozpoczęte! Za nami pierwsze obrady Komisji Konkursowej Lidera Nauk Farmaceutycznych.

06/03/2018

Lider Nauk Farmaceutycznych to konkurs na najlepsze prace wybrane spośród zgłoszonych przewodów doktorskich z wydziałów farmaceutycznych wszystkich polskich uniwersytetów medycznych. Celem konkursu jest popularyzacja wśród adeptów farmacji myśli tworzenia i rozwoju opracowań naukowych, których wynikiem finalnym jest efektywna współpraca z przemysłem.

Gedeon Richter jako wyłączny partner konkursu dokłada starań, by spośród nadesłanych prac doktorskich zostały wyłonione te charakteryzujące się elementami aplikacyjnymi. Szukamy prac, które rokują, iż po pozytywnym przejściu koniecznych badań, można je będzie wykorzystać przy wytwarzaniu nowych molekuł, cząsteczek, nowych substancji aktywnych lub nowych form podania.

W skład Komisji Konkursowej Lidera Nauk Farmaceutycznych wchodzą uznani polscy naukowcy i dydaktycy. Tradycyjnie już przewodniczącym Komisji jest prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta. Uczelnie, których adepci zostaną uhonorowani w konkursie otrzymają medale Scientia Nobilitat, natomiast autor najlepszej pracy doktorskiej zdobędzie tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych, nagrodę pieniężną i możliwość odbycia stażu w laboratorium firmy Gedeon Richter w Grodzisku Mazowieckim.

Kolejne lata potwierdzają wysoki poziom naukowy i aplikacyjny zgłaszanych prac. Nagradzane dysertacje z ostatnich lat wybrane przez rady wydziałów spośród ogółu prac nadesłanych przez autorów, można także uznać za przegląd tematyczny aktualnych problemów na styku nauki z praktyką, podejmowanych przez zespoły badawcze i samych doktorantów. Należy podkreślić ważność tych problemów, mówiąc o efektach konkursu. Mamy dobre wzorce i doświadczenia – mówi prof. dr. hab. n. med. Andrzej Członkowski z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Jury V. Edycji Konkursu*.

Temu ambitnemu przedsięwzięciu patronują prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Organizatorem konkursu jest Gazeta Farmaceutyczna, współorganizatorem Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, a wyłącznym partnerem firma Gedeon Richter.

*Fragment wywiadu opublikowanego na łamach listopadowego wydania Gazety Farmaceutycznej w 2017r.

Inne komunikaty

  • Materiały edukacyjne – Kardatuxan
    21/03/2024
  • Richter przejmuje wszystkie udziały HELM w spółkach joint venture Richter-Helm BioTec i Richter-Helm BioLogics w Niemczech
    13/03/2024
  • Richter i Mithra podpisują wstępne wiążące porozumienie w sprawie komercjalizacji w Chinach produktów zawierających estetrol
    15/12/2023
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty