?>

Oświadczenie spółki Gedeon Richter w związku z pandemią COVID-19

23/04/2020

Jako wiodąca firma farmaceutyczna w Europie uznajemy swoją odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Uważamy, że realizacja naszej podstawowej roli – zapewnienia zrównoważonego zaopatrzenia pacjentów w wysokiej jakości, niezawodne i skuteczne leki – ma ogromne znaczenie. Jednocześnie musimy zatroszczyć się o naszych pracowników i wszystkich partnerów spółki. Dlatego też, w świetle zaleceń i środków podjętych przez rząd węgierski, podjęliśmy działania mające na celu ochronę naszych pracowników i zmniejszenie ryzyka potencjalnego zakażenia.

Zrównoważona działalność

Bardziej ukierunkowane zarządzanie operacyjne naszymi dostawami pozwoliło nam uniknąć niedoborów surowców i innych materiałów. Jesteśmy dumni, że zapewniliśmy terminową dostawę wszystkich naszych produktów. Nie możemy jednak wykluczyć, że równolegle z pogłębianiem się kryzysu w przyszłości, mogą pojawić się dodatkowe koszty – zwłaszcza w obliczu utrzymujących się trud­ności z pozyskiwaniem materiałów i transportem surowców i produktów goto­wych. Zawiesiliśmy bezpośrednie działania promocyjne, aby ograniczyć bliskie kontakty. Przenieśliśmy je, z powodzeniem, do kanałów internetowych.

Troska o zdrowie i samopoczucie pracownika

Pierwsze kroki podjęliśmy już 5 marca 2020 roku, czyli dzień po oficjalnym komunikacie władz węgierskich o wykryciu dwóch pierwszych przypadków COVID-19. Instrukcje dotyczące profilaktyki opisane w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia zostały przesłane do pracowników pocztą elektroniczną. Umieszczono je również w pomieszczeniach socjalnych, które niezwłocznie poddano dezynfekcji. W krajach i regionach dotkniętych epidemią wprowa­dzono czasowy zakaz podróżowania. Zakaz ten rozszerzano w miarę rozwoju sytuacji między­narodowej, zgodnie ze zmianami wprowadzanymi do węgierskich przepisów o ruchu granicz­nym. We wszystkich pomieszczeniach socjalnych zastosowano środki wymagane do zacho­wa­nia dystansu społecznego. Wszystkich pracowników, którzy mogliby wykonywać swoje obowiązki zawodowe zdalnie, zachęcono do pracy z domu. Ci, którzy pozostali w obiektach spółki, otrzymali maski. We wszystkich przestrzeniach wspólnych firmy umieszczo­no środki do dezynfekcji.

Rozszerzono zakres pracy zdalnej z domu, aby ograniczyć kontakty w obrębie firmy. Pracow­nikom dojeżdżającym zaoferowaliśmy pokrycie kosztów transportu, aby zachęcić ich do korzystania z prywatnych pojazdów zamiast środków transportu publicznego.

Wszystkim menadżerom i pracownikom przekazano przydatne wskazówki dotyczące zarządza­nia pracą zdalną i postępowania w sytuacji pandemii choroby COVID-19.

Pracownikom, którzy ucierpieli w związku z pandemią COVID-19, zaoferowano wsparcie psycho­lo­giczne.

Fundacja Wellbeing spółki Gedeon Richter przekazała darowiznę w celu wsparcia potrzebujących rodzin.

Dział zasobów ludzkich spółki zorganizował akcję krwiodawstwa, aby wspomóc Węgierski Bank Krwi. 

Działalność charytatywna

W naszym rozumieniu organizacje biznesowe są organicznymi elementami środowiska społecznego, a ich zobowiązania wykraczają poza działalność gospodarczą regulowaną przez odpowiednie normy prawne. W tym właśnie duchu spółka Gedeon Richter natychmiast odpowiedziała na prośbę węgierskiej filii UNICEF. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na rozwiązania informatyczne spowodowany wprowadzeniem zdalnej edukacji zaskoczył wiele rodzin. Spółka Gedeon Richter przeka­zała potrzebującym rodzinom niezbędny sprzęt. Firma od 10 lat z powodzeniem prowadzi ogólnokrajowy program badań przesiewowych i edukacji zdrowotnej, w ramach którego przekazuje również znaczące darowizny na rzecz węgierskich placówek ochrony zdrowia. W związku z obecną sytuacją kryzysową zarząd spółki Gedeon Richter postanowił wesprzeć wszystkich byłych uczestników (70 szpitali i klinik) programu Health City dodatkowymi darowiznami w wysokości 5 600 EUR każda. Członkowie zarządu i rady nadzorczej firmy przekazali ponadto swoje jednomiesięczne wynagrodzenie, w łącznej wysokości 16 800 EUR, węgierskiemu Państwowemu Pogotowiu Ratunkowemu (OMSZ), które odgrywa klu­czową rolę w walce z pandemią.

We Włoszech Gedeon Richter udzielił wsparcia finansowego centralnym szpitalom pande­micz­nym za pośrednictwem lokalnej spółki zależnej z siedzibą w Mediolanie. W Polsce spółka Gedeon Richter udzieliła znaczącej pomocy finansowej Szpitalowi Zachodniemu w Grodzisku Mazowieckim, aby zapewnić niezbędne wyposażenie dla ochrony zarówno lekarzy, jak i pacjentów. W Rumunii oddział Gedeon Richter zaoferował pomoc finansową różnym placówkom służby zdrowia z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony indywidualnej i testów.

Inwestorzy

Kontynuując swoje dotychczasowe działania w zakresie transparentności i proaktywnej komunikacji, spółka Gedeon Richter poinformowała swoich akcjonariuszy o nowych przepisach prawnych regulujących organizację WZA w kwietniu 2020 roku.

 

O spółce Gedeon Richter

Gedeon Richter jest jedną z najwięk­szych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. W 2019 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,6 mld euro (1,7 mld dol.), a jej wartość giełdową wyceniano na 3,6 mld euro (4,1 mld dol.). Wachlarz produktów Gedeon Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ ser­co­wo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

Inne komunikaty

  • Gedeon Richter i Sumitomo Pharma otrzymują pozytywną opinię CHMP dla RYEQO® w leczeniu endometriozy
    28/09/2023
  • Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2022
    20/09/2023
  • IQ Medical i Richter ogłaszają sprzedaż i zakup Giskit MD B.V.
    21/07/2023
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty