?>

Materiały edukacyjne dotyczące produktu Evra

06/10/2021

W związku z przeniesieniem z Janssen-Cilag International NV na Gedeon Richter Plc, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Evra (203 mikrogramy + 33,9 mikrogramów)/24 godziny, system transdermalny, plaster, publikujemy następujące materiały edukacyjne dotyczące produktu Evra:Kartę informacyjną dla pacjentki, Pytania i odpowiedzi dotyczące stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych – najnowsze informacje dla kobiet oraz Listę kontrolną dla osób przepisujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Z niniejszej listy należy korzystać w połączeniu z aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego dostępną na stronie internetowej www.urpl.gov.pl  w celu oceny, czy pacjentka kwalifikuje się do przyjmowania produktu leczniczego Evra.

 

Inne komunikaty

  • Materiały Edukacyjne dla produktów Levosert i Levosert Easy
    12/04/2024
  • Materiały edukacyjne – Kardatuxan
    21/03/2024
  • Richter przejmuje wszystkie udziały HELM w spółkach joint venture Richter-Helm BioTec i Richter-Helm BioLogics w Niemczech
    13/03/2024
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty