?>

Gedeon Richter „Przyjacielem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego”

12/10/2017

Podczas tegorocznego XXIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Krakowie, doceniono wieloletnie wsparcie i współpracę Gedeon Richter ze środowiskiem farmaceutycznym. Zaszczytne wyróżnienie przyznano nam z tytułu wieloletniego wsparcia dla szerokiej działalności PTFarm na naszym rynku farmaceutycznym.
Nasza Firma od lat uczestniczy w kluczowych dla środowiska farmaceutycznego wydarzeniach. Jesteśmy tam, gdzie dyskutuje się o najważniejszych kwestiach związanych z obecną sytuacją na rynku farmaceutycznym oraz związanych z jej przyszłością zarówno w Polsce jak i na świecie. Jednym z takich wydarzeń jest właśnie Naukowy Zjazd PTFarm.
Uroczystości odbywają się co cztery lata i zrzeszają wybitne grono farmaceutów z całej Polski. Nad tegorocznymi obchodami czuwał komitet organizacyjny pod przewodnictwem dr hab. Włodzimierza Opoki.

Inne komunikaty

  • Broszura edukacyjna dla fachowych pracowników ochrony zdrowia dotycząca stosowania Levosert/ Levosert Easy
    28/09/2023
  • Gedeon Richter i Sumitomo Pharma otrzymują pozytywną opinię CHMP dla RYEQO® w leczeniu endometriozy
    28/09/2023
  • Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2022
    20/09/2023
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty