?>

Gedeon Richter „Przyjacielem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego”

12/10/2017

Podczas tegorocznego XXIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Krakowie, doceniono wieloletnie wsparcie i współpracę Gedeon Richter ze środowiskiem farmaceutycznym. Zaszczytne wyróżnienie przyznano nam z tytułu wieloletniego wsparcia dla szerokiej działalności PTFarm na naszym rynku farmaceutycznym.
Nasza Firma od lat uczestniczy w kluczowych dla środowiska farmaceutycznego wydarzeniach. Jesteśmy tam, gdzie dyskutuje się o najważniejszych kwestiach związanych z obecną sytuacją na rynku farmaceutycznym oraz związanych z jej przyszłością zarówno w Polsce jak i na świecie. Jednym z takich wydarzeń jest właśnie Naukowy Zjazd PTFarm.
Uroczystości odbywają się co cztery lata i zrzeszają wybitne grono farmaceutów z całej Polski. Nad tegorocznymi obchodami czuwał komitet organizacyjny pod przewodnictwem dr hab. Włodzimierza Opoki.

Inne komunikaty

  • Richter informuje o złożeniu do Europejskiej Agencji Leków wniosku o zmianę typu II dla RYEQO® w leczeniu endometriozy
    25/11/2022
  • Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2021
    23/11/2022
  • Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia – Octan chlormadynonu i octan nomegestrolu: Środki minimalizacji ryzyka wystąpienia oponiaka
    09/11/2022
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty