?>

Gedeon Richter i WhanIn podpisały umowę licencji i dostaw kariprazyny w Korei Południowej

02/03/2020

Gedeon Richter i WhanIn Pharm podpisały na wyłączność umowę licencji i dostaw w celu komercjalizacji kariprazyny – nowego leku przeciwpsychotycznego. Spółka WhanIn wprowadzi go do obrotu na terytorium Korei Południowej.

W ramach zawartej umowy Gedeon Richter jest odpowiedzialna za dostawy produktu. Spółka WhanIn będzie przeprowadzała postępowanie rejestracyjne, w tym również lokalne badania kliniczne niezbędne do rejestracji produktu i wprowadzenia go do obrotu w Korei Południowej.

Według IQVIA w całym 2019 roku wartość sprzedaży atypowych leków przeciwpsychotycznych na koreańskim rynku wyniosła 180 mln USD. Spółka Gedeon Richter otrzyma od WhanIn płatność z góry, a także będzie uprawniona do odbioru płatności etapowych powiązanych z osiągnięciem ustalonych celów sprzedażowych przez WhanIn.

– Zapewnienie dostępu do południowokoreańskich pacjentów jest ważnym krokiem, aby uczynić z kariprazyny globalnej opcji w leczeniu schizofrenii i zaburzeń afektywnych – podkreśla Gábor Orbán, dyrektor generalny Gedeon Richter. – Zważywszy na wiodącą pozycję i doświadczenie handlowe WhanIn w dziedzinie ośrodkowego układu nerwowego, uważamy, że spółka ta jest najlepszym wyborem, jeśli chodzi o wprowadzenie kariprazyny na rynek Korei Południowej.

– Z wielką przyjemnością podejmujemy partnerską współpracę z firmą Gedeon Richter, aby wzbogacić nasz asor­ty­ment i silniej zaznaczyć naszą obecność w niektórych obszarach terapeutycznych – dodaje Wonbum Lee, prezes WhanIn. – Naszym zdaniem kariprazyna zaspokoi rosnące wymagania pacjentów i pracowników służby zdrowia, którzy potrzebują nowych, innowacyjnych metod leczenia.

Kariprazyna

Kariprazyna to podawany doustnie atypowy lek przeciwpsychotyczny zatwierdzony przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) do leczenia dorosłych pacjentów z ostrymi lub mieszanymi epizodami manii powiązanymi z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, epizodami depresyjnymi powiązanymi z zaburzeniami afektywnymi typu I (choroba afektywna dwubiegunowa) oraz do leczenia schizofrenii u osób dorosłych. Na rynku amerykańskim kariprazyna jest dostępna od ponad trzech lat. Została również dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej ze wskazaniem do leczenia schizofrenii –  obecnie jest sprzedawana w 15 krajach europejskich. Kariprazynę opracowali naukowcy firmy Gedeon Richter; w Stanach Zjednoczonych licencję posiada spółka Allergan. Oba podmioty prowadzą prace rozwojowe w zakresie substancji czynnej od ponad 10 lat. W tym czasie przeprowadzono ponad 50 badań klinicznych z udziałem tysięcy pacjentów na całym świecie, oceniając skuteczność i bezpieczeństwo kariprazyny u pacjentów z różnymi chorobami psychicznymi. Gedeon Richter samodzielnie realizuje sprzedaż molekuły na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, natomiast w Europie Zachodniej prawo wprowadzania do obrotu zostało na mocy licencji udzielone spółce Recordati. Podpisano również porozumienia licencyjne z innymi partnerami lokalnymi, aby zagwarantować dostępność kariprazyny jako opcji leczenia dla wielu pacjentów na całym świecie cierpiących na te wyniszczające choroby.

Spółka WhanIn

Powstaniu spółki WhanIn w 1978 roku przyświecała zasada „nasz rozwój przyczyni się do poprawy zdrowia społeczeństwa”. WhanIn opracowuje, produkuje, wprowadza na rynek, sprzedaje i eksportuje produkty tera­peutyczne, kierując się misją społeczną: „odsuwać ból spowodowany chorobą i poszukiwać wartości w życiu”. WhanIn jest koreańską spółką giełdową. W 2018 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości około 130 milionów USD. Koncentruje się na produktach z obszaru ośrodkowego układu nerwowego i posiada znaczne udziały w rynku, zwłaszcza w dziedzinie dolegliwości i chorób psychicznych. Wytwarza przede wszystkim leki przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe, środki uspokajające, a także leki stosowane w chorobie Parkinsona i demencji. Koncentrując swoje możliwości na generowaniu maksymalnej wartości dodanej oraz korzystając z systematycznych, wyspecjalizowanych działań badawczo-rozwojowych i biznesowych, WhanIn włożyło największy wysiłek w poszukiwanie nowych obszarów zapotrzebowania. Strategia marketingowa spółki zakłada specjalizację we wszystkich dziedzinach oraz dążenie do maksymalnego zadowolenia klientów poprzez dostarczanie różnych leków na receptę o doskonałej jakości. WhanIn zamierza stać się globalną firmą specjalizującą się w dziedzinie OUN poprzez licencjonowanie bardziej innowacyjnych produktów oraz opracowywanie nowych produktów z wykorzystaniem własnej technologii. Więcej informacji opublikowano na stronie www.whanin.com.

 O spółce Gedeon Richter

Gedeon Richter z siedzibą w Budapeszcie jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. W 2019 roku firma Gedeon Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,6 mld euro (1,7 mld dol.), a jej wartość giełdowa wyceniana była na 3,6 mld euro (4,1 mld dol.).

Wachlarz produktów firmy Gedeon Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, spółka Gedeon Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Dzięki ogromnemu doświadczeniu w dziedzinie steroidów odgrywa także znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet na całym świecie. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Inne komunikaty

  • Raport przejrzystości 2024
    28/06/2024
  • Materiały edukacyjne dla produktu Boxarid
    23/04/2024
  • Materiały Edukacyjne dla produktów Levosert i Levosert Easy
    12/04/2024
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty