?>

Broszura informacyjna dotycząca stosowania Levosert®

24/07/2020

Niniejsza broszura informacyjna dotycząca stosowania Levosert® (System terapeutyczny domaciczny, ang. Intrauterine system –IUS, zawierający 52 mg lewonorgestrelu, wprowadzony do obrotu przez Gedeon Richter Plc), stanowi część wymogów regulacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów w stosowaniu, wynikających z pomylenia różnych typów systemów domacicznych IUS, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia ciąży pozamacicznej oraz w celu dostarczenia informacji na temat warunków i sposobu stosowania. Informacje zawarte w broszurze stanowią obowiązkową część zezwolenia i zapewniają, że pracownicy ochrony zdrowia, którzy przepisują i stosują Levosert, jak również pacjenci, są świadomi szczególnych wymogów bezpieczeństwa i działają zgodnie z nimi.

 


Inne komunikaty

  • VRAYLAR® (kariprazyna) został zatwierdzony przez Agencję Health Canada
    24/05/2022
  • AbbVie i Gedeon Richter zapowiadają współpracę w obszarze chorób neuropsychiatrycznych
    18/03/2022
  • Informacja o realizowanej strategii podatkowej
    15/12/2021
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty