?>

AbbVie i Gedeon Richter zapowiadają współpracę w obszarze chorób neuropsychiatrycznych

18/03/2022

AbbVie i Gedeon Richter będą wspólnie prowadzić prace badawcze nad rozwojem i wprowadzeniem do obrotu nowych modula­torów receptorów dopaminowych w celu potencjalnego leczenia schorzeń neuropsychiatrycznych. Umowa opiera się na 15-letniej udanej współpracy pomiędzy AbbVie a Richter, której efektem było wpro­wa­­dzenie na rynki na całym świecie produktów zawierających kariprazynę (VRAYLAR®/REAGILA®).

North Chicago, Illinois – Budapeszt, Węgry, 11 marca 2022 r. – Przedstawiciele AbbVie i Gedeon Richter Plc. poinformowali o zawarciu umów – rozwojowej i li­cencyjnej, dotyczących  badania, rozwoju i komercjalizacji nowych modulatorów receptorów dopaminowych przeznaczonych do potencjalnego leczenia chorób neuro­psy­chiatrycznych. Współpraca opiera się na wynikach badań przedklinicznych przeprowadzonych przez Richter i obejmuje kilka nowych związków chemicznych wybranych do dalszego rozwoju. AbbVie i Richter od 15 lat współpracują w ramach projektów dotyczących ośrodkowego układu nerwowego. Efektem współpracy jest wprowadzenie na światowy rynek produktów zawierających  kariprazynę  (VRAYLAR® / REAGILA®).

– We współpracy z naukowcami Richter będziemy kontynuować prace, których celem jest wzboga­cenie naszej wiedzy o farmakologii klinicznej kariprazyny, jak również szukanie i rozwijanie nowatorskich metod che­micz­nych w celu zidentyfikowania nowych modulatorów receptorów dopaminowych – podkreśla dr Tom Hudson, starszy wiceprezes ds. badań i rozwoju, dyrektor ds. naukowych w AbbVie. – Dążymy do dalszych postępów w dziedzinie rozwiązań dla pacjentów cierpiących na złożone schorzenia neuropsychiatryczne.

– Jestem bardzo zadowolony z rozszerzenia naszej dotychczasowej współpracy w ramach nowego porozumienia z AbbVie. Otwiera ono drogę do opracowania nowych produktów, które mogą pomóc w łagodzeniu wyniszczających objawów psychiatrycznych i zaburzeń funkcji poznawczych wielu schorzeń neuro­psychiat­rycznych, co w efekcie poprawi jakość życia pacjentów na całym świecie – mówi Gábor Orbán, dyrektor generalny spółki Richter. – Wysoko cenię możliwości AbbVie w zakresie opraco­wy­­wa­nia i komercjalizacji leków z obszaru ośrodkowego układu nerwowego. Bardzo się cieszę z roz­poczęcia współpracy nad nowymi opcjami terapeutycznymi.

Zgodnie z warunkami umowy współpraca obejmuje zarówno przedkliniczne, jak i kliniczne prace badawczo-rozwojowe (wspólnie finansowane). Richter otrzyma środki finansowe z góry, które mogą podlegać rozliczeniu również z uwagi na realizację kolejnych etapów planu dotyczącego rozwoju terapii, jak również jej rejestracji i komercjalizacji. Richter ponadto może otrzymywać opłaty licencyjne uzależnione od sprzedaży. AbbVie uzyska prawa do komercjalizacji produktów na całym świecie – z wyjątkiem tradycyjnych rynków Richtera, takich jak geograficzny obszar Europy, Rosja, inne kraje WNP i Wietnam.

Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta w drugim kwartale 2022 roku – pod warunkiem speł­nienia zwyczajowych warunków zamknięcia (w tym uzyskania stosownych zgód organów regulacyj­nych).

AbbVie
Misją AbbVie jest odkrywanie i dostarczanie innowacyjnych leków, które rozwiązują poważne współ­czesne problemy zdrowotne i odpowiadają na medyczne wyzwania przyszłości. Staramy się wy­wierać znaczący wpływ na życie ludzi w kilku kluczowych obszarach terapeutycznych: immunologii, onkologii, neurologii, okulistyce, wirusologii, ginekologii i gastroenterologii, jak również w zakresie produktów i usług oferowanych w ramach asortymentu Allergan Aesthetics. Więcej informacji o AbbVie opublikowano na stronie www.abbvie.com. Obserwuj @abbvie na Twitterze, Facebooku, Instagramie, YouTube i LinkedIn.

Richter
Gedeon Richter Plc. (www.gedeonrichter.com) z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) jest jedną z naj­więk­szych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. W 2021 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,8 mld euro (2,1 mld dol.), a jej wartość giełdową wyceniano na 4,4 mld euro (5,0 mld dol.). Wachlarz produktów Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

Piśmiennictwo:

  1. VRAYLAR (kariprazyna) [ulotka dołączona do opakowania]. Madison, NJ: Allergan USA, Inc.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszej informacji prasowej są lub mogą być uznane za stwier­dzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy z 1995 r. o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa „wierzyć”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „projektować” i podobne

Inne komunikaty

  • Broszura edukacyjna dla fachowych pracowników ochrony zdrowia dotycząca stosowania Levosert/ Levosert Easy
    28/09/2023
  • Gedeon Richter i Sumitomo Pharma otrzymują pozytywną opinię CHMP dla RYEQO® w leczeniu endometriozy
    28/09/2023
  • Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2022
    20/09/2023
Zobacz wszystkie komunikaty

Bezpieczeństwo leków

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością dla Grupy Gedeon Richter, dlatego przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa pacjentów poprzez monitorowanie informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w trakcie farmakoterapii. Zapewniamy pacjentom oraz lekarzom zawsze aktualne informacje o leku, jak również odpowiadamy na wszystkie zgłaszane pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Zobacz wszystkie komunikaty