Układ mięśniowy i kostny

206 – z tylu kości obleczonych mięśniami i ruchomych dzięki stawom ma dorosły człowiek Dzieci mają kości więcej, a ludzie starzy – mniej). Wszystkie te narządy składają się na układ ruchu, bez którego poruszanie się, ale też oddychanie, bicie serca, skurcze jelit czy rozszerzenie źrenic nie byłyby możliwe.

Poradnik zdrowia
  • Profilaktyka w bólach pleców
Czytaj więcej
Serwisy produktowe

Układ kostny stanowiący rusztowanie dla mięśni pełni też w naszym organizmie rolę ochronną dla najważniejszych narządów wewnętrznych, które składają się z tkanek miękkich (mózg, rdzeń kręgowy, serce).

Układ mięśniowy stanowi aż 40 proc. wagi ludzkiego ciała, a układ kostny waży ok. 10 kg w przypadku kobiet i ok. 12 kg w przypadku mężczyzn. Ten niezwykle skomplikowany i złożony system narażony jest na wiele czynników powodujących jego deformacje i schorzenia.

Gedeon Richter od lat prowadzi badania nad tym niezwykle działającym mechanizmem i opracowuje w swoich laboratoriach formuły leków, które pozwolą na niwelowanie chorób związanych z wadami rozwojowymi oraz schorzeniami narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń urazowych kręgosłupa i kończyn), jak i o charakterze reumatycznym, (dotyczącym chorób i urazów narządu ruchu: szkieletu – z wyjątkiem kości czaszki, układu więzadłowo-stawowego oraz uszkodzeń mięśni, nerwów i naczyń).

Gedeon Richter poprzez leki w swoim portfolio stara się pomagać pacjentom z objawami pierwotnej lub wtórnej dny uwarunkowanej zwiększeniem stężenia kwasu moczowego/moczanów we krwi i w moczu (zapalenie stawów, kolka nerkowa). Przedmiotem naszych badań jest także osteoporoza pomenopauzalna i leczenie jej, by zmniejszyć ryzyko złamań kręgów i szyjki kości udowej.

Dowiedz się więcej

Czytaj więcej

Dowiedz się

Jak powstają leki

Dowiedź się ile czasu zajmuje produkcja leku, poznaj główne etapy tworzenia nowych farmaceutyków, zaangażowane w proces zespoły.

Czytaj więcej


Pobierz paczki materiałów (ulotki lekowe, CHPL, zdjęcia produktów): Wybierz materiały do pobrania