Psychiatria

Jest pokrewną dziedziną medycyny z neurologią, jednak zajmuje się głównie chorobami, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu jako całości, a nie procesy degradacyjne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Poradnik zdrowia
  • 10 października załóż zieloną wstążkę, zwiększ świadomość dotyczącą zdrowia psychicznego!
  • Pięć sposobów na poprawę pamięci
Czytaj więcej

Choć część chorób leży na pograniczu tych dwóch dziedzin medycyny i ich leczenie jest niemożliwe bez uwzględnienia zarówno neurologicznych, jak i psychiatrycznych aspektów choroby.

Wśród schorzeń psychicznych, które pozostają w kręgu naszych naukowych dociekań i badań są zarówno zaburzenia afektywne dwubiegunowe, jak i depresja, zaburzenia lękowe (nerwice), np. nerwica natręctw, napad lęku lub paniki, fobia społeczna, zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw,), zaburzenia stresowe pourazowe, ciężka reakcja na stres.

Gedeon Richter w swoim portfolio ma zarówno leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, jak i też leki psychostymulujące.

Dowiedz się więcej

Czytaj więcej

Dowiedz się

Jak powstają leki

Dowiedź się ile czasu zajmuje produkcja leku, poznaj główne etapy tworzenia nowych farmaceutyków, zaangażowane w proces zespoły.

Czytaj więcej


Pobierz paczki materiałów (ulotki lekowe, CHPL, zdjęcia produktów): Wybierz materiały do pobrania