CSRCSR – zrównoważony rozwój

Gedeon Richter, to międzynarodowy i innowacyjny koncern farmaceutyczny, zajmujący się badaniami, rozwojem, produkcją i sprzedażą innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych.

Uważamy, że ​​nasi partnerzy biznesowi i pracownicy są wyjątkowo ważni, ale czujemy się również odpowiedzialni za społeczeństwo. Nasza odpowiedzialność nie kończy się więc na leczeniu ludzi i koniecznych do tego badaniach. Kładziemy również duży nacisk na rozwój swoich programów społecznych. Wspieramy inicjatywy zdrowotne, edukacyjne i środowiskowe oraz zapewniamy pomoc finansową dla różnych organizacji opieki zdrowotnej.

Nasza strategia CSR opiera się na 4 filarach:

    • etycznym i transparentnym działaniu
    • dzieleniu się wiedzą
    • bezpieczeństwu, rozwijaniu i angażowaniu pracowników
    • trosce o środowisko

Wszystkie działania prowadzimy zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. W naszej codziennej pracy kierujemy się, wypracowanymi przez pracowników, wartościami firmowymi, takimi jak: praca zespołowa, profesjonalizm, ludzie, rozwój, partnerstwo i działania biznesowe.

Celem naszej strategii CSR jest zrównoważony i stabilny wzrost w poszanowaniu naszego otoczenia.

Etyczne i transparentne działanie

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzić otwarty i szczery dialog ze swoimi pracownikami, społeczeństwem i urzędnikami, ponieważ wierzymy, że zaufanie jest podstawą produktywnej i sensownej współpracy.

Osobowością naszej firmy jest kultura organizacyjna, którą wspólnie tworzymy każdego dnia.

Nasi pracownicy wypracowali wartości firmowe, które mają ogromne znaczenie w budowaniu teraźniejszości i nadają kierunek myśleniu o przyszłości. Praca zespołowa, profesjonalizm, rozwój, partnerstwo, ludzie, działanie biznesowe – to słowa postulaty, które codziennie budują naszą firmę. Są drogowskazem. Pokazują nam, jacy jesteśmy i dokąd zmierzamy. W organizacjach o złożonej strukturze, takiej jak nasza, w której podejmujemy setki decyzji, potrzebujemy jasnych i czytelnych zasad, które zawsze będą nam przypominać jak postępować, by nie zejść z prawidłowo obranej drogi.

Standardy etyczne i zasady postępowania dla pracowników naszej firmy określa Kodeks Etyczny i Księga Wartości.

Promujemy przejrzyste relacje między naszą spółką a organizacjami pacjentów czy pracowników służby zdrowia. To nam pomaga podejmować świadome decyzje i zapobiegać nieetycznym i nielegalnym zachowaniom.

Jesteśmy członkiem Medicines for Europe. Nasze działania realizujemy przy zachowaniu transparentności i najwyższych standardów etycznych. Co roku publikujemy Raport Przejrzystości, w którym informujemy o wybranych świadczeniach dotyczących:

  • wynagrodzeń dla przedstawicieli zawodów medycznych (m.in. prowadzenie warsztatów, prelekcji, pełnienia roli eksperta w panelu doradczym), wsparcia udziału przedstawicieli zawodów medycznych w wydarzeniach edukacyjnych
  • wynagrodzeń lub wsparcia na rzecz organizacji ochrony zdrowia i organizacji pacjentów (m.in. darowizny lekowe, rzeczowe i pieniężne).

Dzielenie się wiedzą

Gedeon Richter angażuje się w szeroko zakrojoną działalność edukacyjną dla partnerów i pacjentów, starając się podnosić ich świadomość na temat wielu chorób cywilizacyjnych naszych czasów.

Niezmiennie, od wielu już lat, kobiety są w centrum naszego zainteresowania terapeutycznego. Myśląc o ich zdrowiu skupiamy się głównie na obszarach medycyny dotyczących każdej kobiety, czyli ginekologii i endokrynologii. Prowadzimy program społeczny W kobiecym interesie. Kampania 2020 przebiega pod przewrotnym hasłem Rozbierz i (z)badaj się w kobiecym interesie. Jej celem jest zachęcenie kobiet do regularnych wizyt u ginekologa.

Choroby układu krążenia oraz choroby serca stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w krajach rozwiniętych, w tym także w Polsce. Dlatego w naszym portfolio kardiologicznym znajdują się leki związane z leczeniem chorób metabolicznych, a w wybranych placówkach medycznych przeprowadzane są bezpłatne testy lipidowe dla pacjentów.

Udostępniamy też serwisy edukacyjne i informacyjne, pomocne w pogłębianiu wiedzy medycznej i usprawnieniu obsługi pacjentów, np. Zdrowa Ona https://zdrowa-ona.pl , Poradnik Zdrowia https://www.gedeonrichter.pl/poradnik-zdrowia/ czy serwis o schizofrenii https://schizophrenia.life/. Nasz fanpage o antykoncepcji na FB https://www.facebook.com/antykoncepcjaszytanamiare/ ma już ponad 3 tys. fanów.

Od kilku lat wspieramy też studentów farmacji. Specjalnie dla nich stworzyliśmy program edukacyjny Recepta na sukces. Zapewniamy wsparcie młodszemu pokoleniu i pomagamy młodym ludziom rozwijać ich talenty. Zależy nam na wzbudzeniu naukowego zainteresowania studentów przemysłem farmaceutycznym, a tym samym edukacji nowego pokolenia naukowców. Fanpage na FB Recepta na sukces https://www.facebook.com/ReceptaNaSukcesMed/ ma już ponad 12 tys. fanów.

Bezpieczeństwo, rozwijanie i angażowanie pracowników

Jesteśmy firmą, która chce się rozwijać i być atrakcyjnym miejscem pracy dla samodzielnych pracowników z inicjatywą. Aby to osiągnąć starannie budujemy kulturę zaangażowania w organizacji. Staramy się, aby cele firmy były zrozumiałe dla wszystkich pracowników i aby mieli świadomość, jak ważnym elementem firmowej układanki jest ich zakres obowiązków.

Najcenniejsze są dla nas zachowania, za pośrednictwem których pracownicy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz te, w których proponują nowe rozwiązania czy zgłaszają problemy.

Priorytetem w tworzeniu kultury zaangażowania w naszej firmie jest wspieranie pracy zespołowej i budowanie zaufania między pracownikami. Finalnie chcielibyśmy, aby każdy pracownik traktował swoją pracę jako przestrzeń do samorealizacji.

Oferujemy też naszym pracownikom szeroki wachlarz aktywności wspierający ich rozwój osobisty. Wdrożyliśmy procedurę szkoleniową, która gwarantuje, że wszystkie inicjatywy dedykowane pracownikom są dostosowane do ich potrzeb rozwojowych i wymagań biznesowych spółki.

Realizujemy szkolenia rozwojowe – wspierające kompetencje miękkie, takie jak przywództwo, współpraca, komunikacja oraz funkcyjne związane z nabywaniem lub pogłębianiem wiedzy merytorycznej. Finansujemy także naukę języków obcych. Nasi pracownicy mają też możliwość skorzystania z dofinansowania do nauki w szkole wyższej.

W firmie prowadzony jest również proces zarządzania talentami oraz plany sukcesji – przygotowanie do następnego stopnia kariery czy zastępstwo kluczowych stanowisk menedżerskich.

Naszym obowiązkiem jest także stworzenie bezpiecznego środowisko pracy. Nasze technologie, tysiące sprzętów, niebezpieczne chemikalia i ok. 13 tysięcy pracowników na całym świecie wiążą się ze znacznym ryzykiem, którym można zarządzać tylko dzięki starannie zaprojektowanej, systematycznie działającej technologii bezpieczeństwa. Aby to osiągnąć zaprojektowaliśmy i wprowadziliśmy własny system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSMS), a w 2006 roku uzyskaliśmy certyfikat niezależnej akredytowanej organizacji.

Troska o środowisko

Gedeon Richter jest mocno zaangażowany w ochronę środowiska. Jako międzynarodowy koncern farmaceutyczny kładziemy duży nacisk na zapobieganie i ciągłą redukcję wpływu swojej działalności na środowisko. Firma łączy ponad 110-letnie tradycje i rozległą wiedzę naukową ze współczesnymi oczekiwaniami, aby w pełni sprostać międzynarodowym wymaganiom.

Działalność firmy farmaceutycznej zajmującej się zintegrowanymi badaniami, rozwojem, produkcją i sprzedażą wymaga od naszych ekspertów zachowania najwyższej staranności na każdym etapie naszej działalności.

Pracujemy tak, aby wytwarzane przez nas leki stanowiły jak najmniejsze możliwe obciążenie dla środowiska. Prowadząc badania nad nowymi produktami i opracowując innowacyjne procedury, nasi eksperci biorą pod uwagę ryzyko środowiskowe związane z przyszłą produkcją, niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem materiałów toksycznych, możliwości recyklingu i ryzyko operacyjne technologii. Nasi eksperci ds. energii są odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznego działania, a także monitorowanie i, w miarę możliwości, zwiększenie wydajności zużycia energii w celu ochrony zasobów naturalnych.

W naszych zakładach produkcyjnych wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskiem certyfikowany ISO-14001.

Jesteśmy dumni z faktu, że ciągły rozwój naszej infrastruktury produkcyjnej i technologii tworzy solidne podstawy na rzecz lepszego i zdrowszego środowiska.