Jak powstają leki

Od pomysłu do pacjenta

To długa droga zanim lek trafi do rąk naszych pacjentów. Czasem trwa to całymi latami! Zwykle zaczyna się od pomysłu na nowy produkt, długiego okresu badań, testów aż po produkcję i dystrybucję nowego medykamentu.

Dzisiejsze leki to najczęściej efekt pracy wielu zespołów badawczych w ośrodkach na całym świecie. Następnym wieloletnim etapem jest certyfikacja leku, czyli formalne dopuszczenie go do sprzedaży. Doświadczenie specjalistów z Gedeon Richter i nowoczesna technologia, którą wykorzystujemy, pozwala nam skrócić ten okres do minimum, z czego korzystają nasi pacjenci.

Proces produkcji

" alt="">

Pomysł

To pacjenci, ich potrzeby oraz stan zdrowia inspirują nas do tworzenia nowych terapii. Praca rozpoczyna się od zespołu projektowego, w którym specjaliści z różnych dziedzin wspólnie budują koncepcję nowego leku.

" alt="">

Badania i technologia

Zespół badań i rozwoju rozpoczyna kolejny etap prac nad nowym farmaceutykiem. W naszych nowoczesnych laboratoriach są opracowywane alternatywne postaci produktu i metody oceny jego jakości. Wyniki badań przekazywane są do zespołu technologicznego, który przygotowuje lek do produkcji. Okres ten poprzedza długi czas badań nad skutecznością nowego medykamentu, wtedy też sprawdzamy jego wpływ na cały organizm, nie tylko miejsca zmienione chorobowo, interakcje z innymi lekami, ewentualne skutki uboczne.

" alt="">

Rejestracja leku

Procedura rejestracji leku wymaga ogromnego doświadczenia i znajomości wielu międzynarodowych regulacji. Ten etap to zadanie działu Rejestracji leków Gedeon Richter. Dokumentacja nowego specyfiku jest składana do Urzędu ds. Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Cały proces odbywa się pod kontrolą i ostateczną akceptacją odpowiedzialnych organizacji Unii Europejskiej.

" alt="">

Produkcja

Po uzyskaniu tzw. rejestru produktu, może on wejść na rynek. Produkcja odbywa się w seriach, a każda z nich przechodzi szczegółową kontrolę jakości. Przez cały cykl produkcyjny leku gromadzone są dane dotyczące parametrów jakości poszczególnych serii, a same procesy wytwórcze są stale doskonalone.

" alt="">

Jakość

Jakość i bezpieczeństwo naszych leków są to dla nas kwestie najważniejsze. Starannie i skrupulatnie wypełniamy wszystkie wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania. Produkowane przez nas preparaty opatrzone są certyfikatem GMP, który potwierdza, iż nasze produkty spełniają wszystkie wymagania, by być dopuszczonymi do obrotu, nie narażają pacjentów na ryzyko ich stosowania lub ich nieskuteczność.

" alt="">

Dystrybucja

Gotowy lek oczekuje w magazynie na dopuszczenie do obrotu. Przechowujemy je w optymalnych warunkach, które monitorujemy 24 godziny na dobę. Po pozytywnym przejściu ostatnich badań jakościowych i ocenie przez osobę wykwalifikowaną, seria medykamentu trafia na rynek. Jakość produktów jest kontrolowana przez cały okres ich ważności, a każda seria opuszczająca linię produkcyjną jest archiwizowana.

Globalne projekty medyczne

Gedeon Richter jako międzynarodowa grupa farmaceutyczna, przeznacza rocznie przeszło 110 mln Euro na badania i rozwój nowoczesnych produktów farmaceutycznych.

Nasza strategia rozwoju plasuje nas w czołówce europejskich producentów leków. Badania Gedeon Richter skoncentrowane są na trzech głównych kierunkach: rozwoju leków oryginalnych, tworzeniu preparatów biotechnologicznych, udoskonalaniu produktów generycznych. Nasze wysiłki badawcze w poszukiwaniu nowoczesnych leków skupiamy głównie na zwalczaniu chorób centralnego układu nerwowego związanych z zaburzeniami poznawczymi, autyzmem, migrenami i leczeniem otyłości. Szczególną uwagę przywiązujemy do prac rozwojowych nad lekami ginekologicznymi (naszym najnowszym innowacyjnym produktem z tej dziedziny jest lek stosowany w terapii mięśniaków macicy, specjalną linię nowych produktów dedykujemy również kobietom w ciąży). Słuszność naszej strategii potwierdza każdy kolejny lek wprowadzony na rynek. To najlepszy dowód, że inwestycje w obszar badań i rozwoju oraz w utalentowanych młodych pracowników to najlepsza recepta na zdrowie naszych pacjentów.

Terapie przyszłości

Pracując obecnie nad projektami badawczymi myślimy o terapiach przyszłości.

Biotechnologia w połączeniu z dzisiejszymi możliwościami technicznymi otwiera nowe horyzonty dla medycyny i farmakologii. Daje nadzieję wielu na pokonanie chorób, które do tej pory były uznawane za nieuleczalne. Gedeon Richter uczestniczy w tych pracach od przeszło 50 lat, obierając ten kierunek jako strategiczny dla rozwoju całej grupy. Specjalizując  się w dziedzinie klasycznej fermentacji i  biologii molekularnej, spółka podjęła w 2006 r. decyzję o rozpoczęciu opracowywania i produkcji leków biotechnologicznych. Oprócz projektów badawczych inwestujemy także w rozwój produkcji tych preparatów, czego przykładem jest otwarcie w 2008 roku nowoczesnych zakładów produkcyjnych w Debreczynie.


Światowe ośrodki badawcze

Łącząc różnorodne specjalistyczne doświadczenia lepiej rozumiemy potrzeby naszych pacjentów.

Zespoły badawcze Gedeon Richter pracują na Węgrzech, w Szwajcarii, Niemczech, Polsce, Rosji, Indiach i Chinach. Jesteśmy obecni na pięciu kontynentach i w ponad 45  krajach świata. Nasze światowe laboratoria są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt badawczy i warunki, które pozwalają pracować nad innowacyjnymi lekami przyszłości. Od kilku lat Gedeon Richter prowadzi intensywne prace w obszarze biotechnologii.Badania nad lekami oryginalnymi prowadzone przez firmę Richter tradycyjnie koncentrują się na odkrywaniu i opracowywaniu skutecznych leków zwalczających schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, ze szczególnym naciskiem na rozwój związków nadających się do leczenia zaburzeń poznawczych, autyzmu, migreny i otyłości. Każdego roku ok. 10 proc. naszych przychodów przeznaczamy na rozwój. Rozwój innowacyjnych produktów leczniczych jest prowadzony w Budapeszcie. Obecnie nasz wysiłek skupiamy nad preparatami, które mają pomóc w leczeniu osteoporozy u kobiet w wieku okołomenopauzalnym, niektórych nowotworów i chorób autoimmunologicznych oraz niektórych typów nowotworów gruczołu piersiowego oraz raka żołądka. W Polsce skupiamy się przede wszystkim na nowoczesnych technologiach wytwarzania, opracowywaniu metod analitycznych, przeprowadzaniu badań klinicznych oraz na rejestracji produktów leczniczych. Pod naszymi skrzydłami znajduje się również cały system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.