Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwoœci zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. wiecej » zamknij
Kontakt Mapa serisu
W trosce
o zdrowie pokoleń
 
  RG na świecie:
Strona główna ->
  O FIRMIE
  INTRANET  
  KARIERA
  KONTAKT
  WIRTUALNE HQ BUDAPESZT


Budapeszt/Warszawa, 24.IV.2012r.


Biotechnologia: droga ku przyszłości - Otwarcie fabryki w Debreczynie.

19 kwietnia 2012, Debreczyn - Premier Węgier Viktor Orbán, Burmistrz Debreczyna Lajos Kósa oraz Dyrektor Naczelny firmy Gedeon Richter, Erik Bogsch, uczestniczyli w ceremonii otwarcia nowego Zakładu Biotechnologicznego Richtera. Wartość inwestycji wyniosła 25 miliardów forintów. W pierwszej fazie nowoczesny ośrodek będzie produkować próbki na potrzeby badań klinicznych z użyciem komórek ssaków, a od 2014 roku rozpocznie produkcję farmaceutyków wykorzystywanych w leczeniu chorób u ludzi. W późniejszym etapie fabryka zajmie się także wytwarzaniem białek i przeciwciał stosowanych w walce z rakiem i przewlekłymi chorobami zapalnymi.- Celem strategicznym firmy Richter jest stworzenie szerokiej i konkurencyjnej oferty biotechnologicznej, która pozwoli na poszerzenie portfela spółki o produkty oferujące znaczną wartość dodaną. Dzięki zakładowi w Debreczynie wytwarzanie produktów biotechnologicznych stało się bardziej konkurencyjne, co pomaga w realizacji strategii biotechnologicznej na Węgrzech i przyczynia się do większej konkurencyjności kraju - mówi Dyrektor Naczelny Richtera, Erik Bogsch, podkreślając znaczenie fabryki.
Zakład Biotechnologiczny powstał przy wsparciu budżetu państwa w zlokalizowanej strefie przemysłowej dysponującej wszelką konieczną infrastrukturą. W celu realizacji projektu rząd przyznał spółce Richter finansowanie w wysokości 1,384 miliarda forintów (tj. 4,6 miliona euro) - cała kwota wypłacona zostanie do 31 grudnia 2012 r. Inwestycja o wartości 25 miliardów forintów (84 miliony euro) podniesie konkurencyjność położonego na północy kraju węgierskiego regionu Wielkiej Równiny. Fabryka, której wpływ na środowisko jest minimalny, będzie początkowo prowadziła produkcję leków do badań klinicznych. Następnie, od 2014 r. zaczną tu powstawać produkty komercyjne, oferujące dużą technologiczną i intelektualną wartość dodaną. Będą to leki, których substancją czynną są peptydy lub białka otrzymywane metodą biotechnologiczną na bazie hodowli tkankowych komórek ssaków hodowanych w bioreaktorach, np. przeciwciała wykorzystywane w walce z rakiem i przewlekłymi chorobami zapalnymi.
Fabryka spełnia najbardziej aktualne międzynarodowe normy jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska stosowane w produkcji środków farmaceutycznych. Jej powstanie umożliwiło stworzenie 120 nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których szkolenie rozpoczęło się już kilka lat wcześniej we współpracy z Uniwersytetem w Debreczynie.

Coraz bardziej ograniczone możliwości na polu tradycyjnie rozumianych innowacji oraz rosnąca konkurencja ze strony leków generycznych w przemyśle farmaceutycznym podkreślają wagę podejmowania działań w nowych obszarach, tj. biotechnologii, które odsłaniają nowe możliwości rozwoju dla firm myślących długoterminowo. Richter korzysta z procesów biotechnologicznych już od ponad czterdziestu lat. Firma ma bogate tradycje i dysponuje szerokim gronem ekspertów zarówno w zakresie rozwoju nowych produktów, jak i ich wytwarzania - jest też najważniejszą bazą innowacji w regionie. Richter przeznacza średnio 10% przychodów ze sprzedaży na badania i rozwój, więcej niż jakakolwiek inna firma w regionie. W roku 2011 nakłady na badania i rozwój firmy wyniosły 28,7 miliarda forintów (95 milionów euro).
Znaczenie produktów biotechnologicznych jest szeroko uznawane na globalnym rynku farmaceutycznym. Dwadzieścia osiem procent produktów dopuszczonych do obrotu od listopada 2010r. do października 2011r. w USA oraz jedna trzecia wszystkich nowych leków w Unii Europejskiej to farmaceutyki biotechnologiczne. Eksperci jednomyślnie twierdzą, że udział produktów biotechnologicznych w rynku będzie w przyszłości rósł. Szacuje się, że rynek leków małocząsteczkowych będzie do roku 2015 zwiększał się o 3,9% rocznie, podczas gdy rynek produktów biotechnologicznych ma rosnąć o ponad 10% rocznie. Tendencje te umacnia także fakt, że około jedna trzecia wszystkich obszarów rozwoju klinicznego to obszary związane z biotechnologią. Wiarygodne prognozy mówią o tym, że do roku 2016 siedem na dziesięć wiodących leków na świecie będzie pochodzenia biotechnologicznego. Takie szacunki oraz dane jednoznacznie potwierdzają słuszność decyzji spółki Richter o stworzeniu oferty produktów biotechnologicznych oraz o budowie nowego Zakładu Biotechnologicznego.Prezes Zarzšdu Gedeon Richter William de Gelsey, Dyrektor Naczelny Gedeon Richter Erik Bogsch, Premier Węgier Viktor Orbán and Burmistrz Debreczyna Lajos Kósa przed Zakładem Biotechnologicznym w DebreczynieLider Nauk Farmaceutycznych

Komunikaty


Produkty Gedeon RichterCzy wiecie że...

Aceklofenak komunikat bezpieczeństwa terapii

Protevasc_SR komunikat bezpieczeństwa terapii

Mydocalm komunikat bezpieczeństwa terapii


GEDEON RICHTER MARKETING POLSKA 2017